WA

West-Vlaamse Archaeologica Monografieën I (1980)

Het Gallo-Romeins grafveld van Emelgem (H. Thoen & A. Van Doorselaer)

West-Vlaamse Archaeologica Monografieën II (1981)

De Merovingische beschaving in de Scheldevallei (red. A. Van Doorselaer)

West-Vlaamse Archaeologica Monografieën III (1987) uitgeput

De Kemmelberg: een Keltische bergvestiging (red. A. Van Doorselaer, R. Putman, K. Van der Gucht, F. Janssens)


DOI

      °

Hameeuw H.: Ten Geleide, iv.


°

Verwerft D., J. Hinsch Mikkelsen 2022: Voorwoord, vi-x.


°

Verwerft D., G. Noens, A. Van Baelen, J. Sergant, G. Lambrecht, F. Roelens, J. Hinsch Mikkelsen 2022: Het prehistorisch landschap onder de oostelijke Kustpolders, 1-14.


°

Verwerft D., R. Van Belle, J. Huyghe, W. De Clercq 2022: De zee geeft, de zee neemt: De ontdekking van een Romeinse nederzetting op het strand van De Haan, 15-26.


°

Verwerft D., J. Hinsch Mikkelsen, J. Huyghe, M. De Koninck, W. De Clercq 2022: Duin en zee, veen en zout: Sporen van Romeinse bewoning en zoutproductie op een Pleistocene donk langs de Zonnebloemweg in Dudzele (Brugge), 27-45.


°

Mortier M., D. Verwerft, J. Huyghe, J. Hinsch Mikkelsen 2022: De Beuckemaere-molen langs de Kemele: de confrontatie tussen landschapshistorisch en archeologisch onderzoek aan de Zeevaartstraat in Lissewege (Brugge), 47-66.


°

Lambrecht G., Verwerft D., F. Roelens, J. Huyghe, J. Mikkelsen, S. Decraemer 2022: Eeuwenlang boeren langs de Fonteinestraat te Ramskapelle (Knokke-Heist), 67-81.


°

Verwerft D., C. Kletke, F. Roelens 2022: De berging en identificatie van stoffelijke resten van de Slag om het Molentje in Damme, 83-92.


WA - West-Vlaamse Archaeologica

West-Vlaamse Archaeologica: Tijdschrift

Uitgever: V.O.B.o.W. vzw

Hoofdredacteur: Hendrik Hameeuw

Redactieraad: Suzanne DeCock - Hendrik Hameeuw - Willem Hantson


Meest recente publicatie

West-Vlaamse Archaeologica 29 (2023)  


"Studia archaeologica Flandriae occidentalis I"   

Redactie: Hendrik Hameeuw

Kostprijs paperback: €30

Korting voor V.O.B.o.W. effectieve leden 100%, toegetreden leden 50%, WAK-abonnementen 25%, auteurs (persoonlijk) 50%, steeds plus verzendingskosten

ISBN: 978-90-823694-5-8


Voorwoord & teaser


Artikels


"Ambacht en oorlog in een laatmiddeleeuwse buitenwijk" (Van den Notelaer D., van Engeldorp Gastelaars H., de Rijk P., Dijkshoorn M., van Asch N., de Rue Y., Piessens D.


"Terra sigillata op een Romeinse baanpost te Kerkhove-Kouter" (Danau M.)


"Catalogus en analyse van de Romeinse en vroegmiddeleeuwse fibulae opgegraven te Kerkhove-Kouter (gem. Avelgem)" (Thomas G.)


"Digit all Tegoare: zes museale archeologische collecties digitaal doorgrond" (Verlaet J., Hameeuw H., Hubert G., Decorte J., Depaepe J., De Smet S.)

Algemeen


tel: 0497/68 00 32

e-mail: westvlaamsearchaeologica@vobow.be


- Verzenden gebeurt na overschrijving en het betalen van de portkosten

- Een selectie van de artikels werd ingescand en als open access aangeboden

West-Vlaamse Archaeologica 1 (1985)


°

Coornaert M. 1985: Een bijdrage tot de historische geografie van het Westvrije, 2-15.


°

Cools E. 1985: De Romeinse kustverdediging van Maritiem Vlaanderen, werkhypothesen voor een systematische prospectie, 16-27.


°

Goderis J. 1985: Recente middeleeuwse bodemvondsten uit de stadskern van Roeselare en uit de nabijheid van de oude Mandelbedding, 28-36.


DOI
DOI
DOI

West-Vlaamse Archaeologica 2 (1986)


Afl. 1      °

Cools E. 1986: Een laatmiddeleeuws bronzen driepootkannetje met dierekop uit Knokke-Heist, 1-2.


°

Crombé Ph. 1986: Een prehistorisch site te Kerkhove (Mesolithicum-Neolithicum), 3-39.


°

Rogge M. & S. De Cock 1986: Een brandrestengraf te Kerkhove - Avelgem, 41-43.


DOI
DOI
DOI

Afl. 2      °

Verhaeghe F. & B. Hillewaert 1986: Een pinakel uit Monnikerede (Oostkerke, Damme), 45-53.


°

Bourgeois J. 1986: Prehistorische bewoning in Brugge: vroege-midden Bronstijd, 55-58.


°

Cools E. 1986: Een fragment van een 'Knight jug' uit Wenduine, 59-60.


°

De Ceunynck R. & J. Termote, m.m.v. M. Van Strydonck 1986: Laat-middeleeuwse veenwinning rond de Moeren, 61-71.


°

Rogge M. & S. De Cock 1986: Overzicht van de voornaamste V.O.B.o.W.-activiteiten in 1985, 73-75.


DOI
DOI
DOI

Afl. 3      °

Hollevoet Y. 1986: Een bronzen Mercuriusbeeldje uit Oudenburg, 77-79.


°

Cools E. et al. 1986: Prospectie en Vondstmeldingen: Ichtegem, Veurne, Aartrijke, 80.


°

De Witte H. 1986: Vondsmelding: Brugge, 80.


°

Cools E. 1986: De "Karolingische Kerk" van Torhout ... een Romeinse wachttoren?, 81-90.


°

Van Acker R. 1986: Prehistorische vondsten ten oosten van Brugge, 91-103.


West-Vlaamse Archaeologica 3 (1987)


Afl. 1      °

De Bruyne M. 1987: Necrologie Jozef Penninck, 2.


°

De Cock S.1987: Het archeologisch onderzoek te Kooigem-Kortrijk, 3-15.


°

Hillewaert B. & Y. Hollevoet 1987: Prospecties en noodonderzoek in het gebied ten noorden van Brugge: activiteitenverslag 1986, 16.


°

Cools E. 1987: In de kuil van de korre: archeologische vondsten uit de Noordzee (1), 17-18.


°

Adriaenssen G., D. Vogelaers & M. Strobbe 1987: De historische polders tussen Damme en Sluis, 19-28.


°

Cools E. & A.D.T. 1987: Vondstberichten: Wenduine, Wilskerke, 28.


°

Goderis J. & J. Termote, m.m.v. R. Putman & M. Soenen 1987: Prospectie en vooronderzoek te Roeselare Bedrijventerrein Haven, 29-36.


Afl. 2      °

De Cock S., M. Rogge & A. Van Doorselaer 1987: Het archeologisch onderzoek te Zerkegem-Jabbeke, 37-54.


°

Cools E. 1987: In de kuil van de korre: Archeologische vondsten uit de Noordzee (2), 54-56.


°

Mertens J. 1987: Het Rijksarchief in het algemeen en in relatie tot de archeologie in het bijzonder, 57-60.


°

Termote J. 1987: De Keltische hoogtenederzetting van Kooigem-Bos. De opgravingscampagne 1986, 61-72.


Afl. 3      °

De Ceunynck R. & Termote J. 1987: Een zoutwinningssite uit de midden-laat-La Tène-periode te Veurne, 73-82.


°

Putman R. & M. Soenen 1987: Midden-Paleolithicum op de Kemmelberg, 83-92.


°

Mars A. & J. Termote 1987: Spaanse majolica in het museum van het Sint-Janshospitaal te Damme, 93-100.


°

Cools E. & M. Pyck 1987: Sporen van middeleeuwse aardewerkproduktie te Ichtegem, 101-103.


°

Cools E. 1987: Vondstmeldingen: Ik ben een oestervorkje kwijt ..., 103.


°

De Witte H. 1987: Vondstmeldingen: Sint-Kruis (Brugge): gepolijste vuurstenen bijl, 103.


West-Vlaamse Archaeologica 4 (1988)


Afl. 1      °

Devriendt H. & J. Termote 1988: Romeinse nederzettingssporen te Roesbrugge-Haringe (gem. Poperinge), 2-8.


°

Cools E. 1988: In Memoriam [prof. em. dr. G. Meersman, O.P.], 8.


°

Cools E. 1988: "Te Thorout maecti, ende de sine, eenen torre int Vlaemsche hout", 9-10.


°

Goderis J. 1988: Prospectie te Roeselare, 10.


°

Termote J. & E. Notebaert 1988: Ieper: stadsarcheologisch onderzoek, 10.


°

Termote J., Fragmenten van Limoges-edelsmeedwerk te Damme, 11-12.


°

De Cock S. & M. Rogge 1988: De V.O.B.o.W.-activiteiten te Kerkhove (Gem. Avelgem) in 1986-87: Romeinse bewoning, 13-19.


°

Cools E. 1988: Baksteenwaar uit het Westvlaams Kustgebied, 20-28.


°

De Witte H. 1988: Opgraving op de Brugse Burg: resten van de Sint-Donaaskerk en de burcht, 29-31.


°

Termote J. & P. Vandamme 1988: Nieuwpoort: onderzoek van de site van de Sint-Laurentiuskerk, 31-32.


°

Termote J. 1988: Ieper: onderzoek van de Leeuwentoren, 32.


Afl. 2      °

Putman R. & M. Soenen 1988: Jong-Paleolithicum en Mesolithicum op de Kemmelberg (Gem. Heuvelland), 33-44.


°

Rogge M. 1988: Een overzicht van de laat-Romeinse vondsten te Kortrijk, 45-54.


°

Termote J. 1988: Een site met walgracht te Leffinge (Gem. Middelkerke), 55-61.


°

Coornaert M. 1988: Bijdrage tot de historisch-geografische ontwikkeling van het middendeel van de Vlaamse kustvlakte, 62-64.


Afl. 3      °

Boncquet P. 1988: Pioniers van de Westvlaamse Archeologie (1): Juliaan Claerhout (1859-1929), 65-75.


°

De Cock S. 1988: Onderzoek van een Gallo-Romeinse villa te Tiegem (Gem. Anzegem), 76-83.


°

Cools E. 1988: Torhout: stand van het vooronderzoek naar de "Karolingische kerk", 84-88.


°

Termote J. & S. Vandenberghe 1988: In de kuil van de korre (3): Laatmiddeleeuwse vondsten uit de Noordzee, 88-89.


°

Termote J.1988: Een gepolijste bijl uit de rand van de Moeren te Houtem (Gem. Veurne), 90-91.


°

Van Doorselaer A. 1988: Zerkegem - Bewoningssporen uit de Vroege Middeleeuwen (aanvulling), 91.


°

Cools E. 1988: Zeg het met coördinaten!, 92-96.


West-Vlaamse Archaeologica 5 (1989) afl.1 uitgeput


Afl. 1      °

Cools E. 1989: Vijftien jaar V.O.B.o.W.: beleid, balans en reorganisatie, 2-4.


°

Van Acker R. 1989: Midden-Neolithicum te Bellegem en Sint-Denijs (Gem. Kortrijk), 5-16.


°

Termote J. 1989: De Leeuwentoren te Ieper. Een bijdrage tot het onderzoek van de Bourgondische stadsversterkingen in Kust-Vlaanderen, 17-29.


°

Van Doorselaer A., S. De Cock & M. Rogge 1989: Sporen van IJzertijd-bewoning op de Kortrijkse CATHO-terreinen, 30-31.


DOI
DOI

Afl. 2      °

Hollevoet Y. 1989: Archeologisch noodonderzoek in de Zeebrugse achterhaven: de Romeinse vondsten, 33-48.


°

Vancouillie E. 1989: Gallo-Romeinse vondsten te Veurne-Beoosterpoort, 49-51.


°

Vandenberghe S. 1989: Laatmiddeleeuwse bronzen tuitkannen, gevonden in Vlaanderen en/of bewaard in Belgische musea en privé-verzamelingen, 52-58.


°

Cools E. 1989: De middeleeuwse vloeren van de kerk van St-Pieters-Banden te Torhout, 59-63.


Afl. 3      °

Verhaeghe F. 1989: Middeleeuwse tuitkannen: metaal, ceramiek en ambachtelijke competitie, 65-83.


°

Hillewaert B. 1989: Recyclage "avant la lettre": Heistse tonnen en putten, 84-87.


°

Warmenbol E. 1989: Pioniers van de Westvlaamse Archeologie (2): Georges Hasse (1880-1956) vorser en verzamelaar, 88-93.


West-Vlaamse Archaeologica 6 (1990)


Afl. 1      °

De Cock S. 1990: Editoriaal, 15 jaar V.O.B.o.W.: Academische Zitting, Kortrijk 24 maart 1990, 2.


°

Vandamme P. 1990: Prehistorische vondsten in Esen (Gem. Diksmuide), 3-12.


°

Rogge M. &  A. Van Doorselaer 1990: Handgevormd aarden vaatwerk uit de Laat-Romeinse en Volksverhuizingstijd in Scheldevallei en Kustgebied, 13-17.


°

Termote J. 1990: Archeologisch onderzoek in en om de Sint-Andreaskerk te Woumen (Gem. Diksmuide), 18-30.


°

Van Acker R. 1990: Groenhove (Gem. Torhout): gepolijste bijl, 31-32.


°

Vanthournout C. 1990: Een Karolingische sceatta gevonden te Werken (Gem. Kortemark), 32.


Afl. 2      °

Warmenbol E. 1990: De Bronstijd en -nijverheid in West-Vlaanderen: een status quaestionis, 33-48.


°

Devliegher L. 1990: Onderzoek van het kasteel van Tillegem (Gem. Brugge, Sint-Michiels), 49-55.


°

Cools E. 1990: Management in het archeologisch onderzoek, 56-58.


°

Van Strydonck E. 1990: AMS: een nieuwe kijk op de staalname voor C-14 dateringen, 59-62.


°

Goderis J. 1990: Silex-werktuigen, gevonden te Roeselare in de jaren zestig, 63-64.


Afl. 3      °

Termote J. 1990: Het stadsarcheologisch onderzoek te Ieper in 1988-1989, 65-78.


°

Ervynck A., W. Van Neer & L. Huysmans 1990: Een eerste blik op de voedselvoorziening in middeleeuws Ieper: de dieren- en plantenresten uit de Lakenhalle, 79-86.


°

Van Doorselaer A. 1990: Twee stukken afkomstig van de Keltische bergvesting op de Kemmelberg opnieuw bekeken: de wagenaspin en een composiet -sierelement, 87-90.


°

Debonne S., J. Termote & K. Wouters 1990: Een Romeinse balans uit Wervik, 91-94.


°

Van Doorselaer A. 1990: In Memoriam Jacques Viérin, 95.


Numismatiek en Archeologie in West-Vlaanderen (red. S. Scheers)

West-Vlaamse Archaeologica 7 (1991)

Afl. 1-2   °

Cools E. 1991: Numismatiek en Archeologie, 2-3.


°

Scheers S. 1991: Keltische munten in West-Vlaanderen, 4-15.


°

Van Heesch J. 1991: Het muntsysteem en de muntcirculatie in de Romeinse tijd aan de hand van enkele Westvlaamse vondsten, 16-30.


°

Scheers S. 1991: De Merovingische munten in West-Vlaanderen, 31-42.


°

Vandenberghe S. 1991: De Karolingische muntslag in West-Vlaanderen, 43-44.


°

Haeck A. 1991: De Middeleeuwse munten in West-Vlaanderen, 45-61.


°

Scheers S. 1991: Het muntwezen in Vlaanderen in de Late Middeleeuwen, 62-66.


°

Scheers S. 1991: Het muntwezen in Vlaanderen in de Moderne Tijden, 67-75.


Afl. 3      °

Mestdagh H. 1991: Micromorfologische studie van mortel-, pleister-, en vloerbetonfragmenten in de Civitas Menapiorum, 77-84.


°

Poblome J. & P. Hellin 1991: Archeologische fantasie en werkelijkheid. Verslag van de opgravingen te Spiere in het najaar van 1989, 85-89.


°

Henning J. 1991: Een zeis uit de Merovingische nederzetting te Kerkhove (gem. Avelgem), 90-96.


°

Van Heeringen R.M. & H. Hendrikse 1991: Nieuw licht op de Maria-verering te Aardenburg in de Middeleeuwen, 97-104.


West-Vlaamse Archaeologica 8 (1992)

Afl. 1      °

Van Doorselaer A. 1992: Balans van 15 jaar V.O.B.o.W.-opgravingen in West-Vlaanderen, 2-30.


Afl. 2      °

De Witte H. 1992: Stadsarcheologisch onderzoek te Brugge. Van Prehistorie tot het ontstaan van de middeleeuwse stad, 33-45.


°

Termote J. & R. Van Acker 1992: Archaeologica uit de Prehistorie, Metaaltijden en de Romeinse periode in en langs de Heidebeek in Roesbrugge-Haringe (Gem. Poperinge), 46-52.


°

Hollevoet Y. 1992: Merovingische huizen - Karolingische waterputten: het archeologisch onderzoek van een vroeg-middeleeuwse nederzetting op het domein van de Hoge Dijken te Roksem (Gem. Oudenburg), 53-58.


°

Mestdagh M. 1992: Een fragment van een Romeinse lemen vloer uit Wenduine (Gem. De Haan), 59-61.


°

Hollevoet Y. & H. Thoen H. 1992: Een vroeg-middeleeuwse pot uit Brugge, 62-64.


Afl. 3      °

Termote J. (red.) 1992: De opgravingsactiviteiten van de Vereniging voor Oudheidkundig Bodemonderzoek in West-Vlaanderen over de jaren 1990, 1991 en 1992, 65-80.


°

De Witte H. 1992: Een gepolijste bijl uit Brugge, 81-82.


°

Termote J. & L. Wouters 1992: Een Romeinse smeedtang uit Wervik, 83-85.


°

Sas K. 1992: Een Romeinse ring met gem uit Raversijde (Oostende), 86-88.


°

Cools E. 1992: Twee merkwaardige fragmenten baksteenwaar uit Wenduine (Gem. De Haan), 89.


°

Cools E. 1992: Het vooronderzoek naar de "Karolingische kerk" te Torhout afgerond, 90.


°

Termote J. 1992: Vondstmeldingen: Kemmel (Gem. Heuvelland), Scherpenberg: gepolijste bijl, 91-92.


°

Crombez E. & J. Termote J. 1992: Vondstmeldingen: Merkem (Gem. Houthulst): fragment van een gepolijste dissel, 91, 93.


°

Termote J. 1992: Vondstmeldingen: Zonnebeke: gepolijste bijl, 91, 93.


West-Vlaamse Archaeologica 9 (1993)

Kemmel - Cassel: De vroegste bewoningsgeschiedenis van de Vlaamse Heuvels (red. Y. Roumegoux & J. Termote)

Afl. 1      °

Bourgeois J. & M. Meganck 1993: Noodonderzoek 1992 op een door luchtfotografie ontdekt site te Kortemark-Koutermolenstraat. Grafheuvels uit de Bronstijd en nederzetting uit de late IJzertijd, 1-10.


°

Termote J. 1993: Het stadsarcheologisch en historisch-topografisch onderzoek in Veurne in de periode 1982 tot 1992, 11-32.


Afl. 2      °

Roumegoux Y., & J. Termote 1993: Ten geleide & Inleiding, 4-5.


°

De Ceunynck R. 1993: De West- en Frans-Vlaamse heuvels, 7-23.


°

Putman R., M. Soenen & G. Tieghem 1993: De Prehistorie, 25-38.


°

Leman-Delerive G. & A. Van Doorselaer 1993: Over Kelten en Belgen. De heuvels in de periode van de Metaaltijden, 39-55.


°

Thoen H. 1993: De zoutproduktie in de IJzertijd en de Romeinse periode, 56-57.


°

Scheers S. 1993: De muntschat van Ledringhem, 48-49.


°

Roumegoux Y., & J. Termote 1993: Op de rand van een Imperium. De Romeinen in de Westhoek, 61-80.


°

Termote J. & A. Verhoeve 1993: De Romeinse Landindeling, 68-69.


Afl. 3      °

De Landtsheer K. (red.), Index op de jaargangen 1-9 (1985-1993), 1-32.


West-Vlaamse Archaeologica 10 (1994)

      °

Deschieter J. 1994: Een Gallo-Romeinse nederzetting te Menen, 5-22.


°

Cools E. 1994: Kustvlaanderen in de Noormannentijd. Historische feiten en archeologische vondsten in hun militaire context, 23-33.


°

Meyns B. 1994: Tractatus de ecclesia Aldenburgensis. Een 11e eeuwse synthese van de geschiedenis van Oudenburg, 34-55.


°

Termote J., A. Vandenbilcke & M. Versavel 1994: Gepolijste bijlen in de Westelijke Kustvlakte van België, 56-60.


°

Goderis J. 1994: Twee Romeinse mesheften gevonden te Roeselare, 61-69.


°

Vandenberghe S. 1994: Drie vroeg-christelijke terracotta*lampen uit de Catacomben van Calictus te Rome in Brugs museumbezit, 70-71.


°

Vandenberghe S. 1994: Aquamanile in de vorm van een vogel gevonden in Zevekote (gem. Gistel), 72-75.


°

De Cock S. & J. Goderis 1994: Veldactiviteiten van de Vereniging voor Oudheidkundig Bodemonderzoek in West-Vlaanderen over de werkjaren 1993 en 1994, 76-80.


West-Vlaamse Archaeologica 11 (1995)

      °

Calmeyn D. 1995: Een Laat-Mesolithisch site op de rechteroever van de Regenbeek in Rumbeke (gem. Roeselare), 5-51.


°

Vancraeynest L., F. De Corte, P. Van Den Haute & H. Thoen 1995: Terra sigillata' uit de verzameling A. Chocqueel (Oostende) doorgelicht met de thermoluminescentie-methode, 52-63.


°

van de redactie 1995: Decreet houdende bescherming van het archeologisch patrimonium (30 juni 1993), 64-82.


°

De Cock S., J. Goderis & J. Termote 1995: Veldactiviteiten van de Vereniging voor Oudheidkundig Bodemonderzoek in West-Vlaanderen over het werkjaar 1995, 76-85.


West-Vlaamse Archaeologica 12 (1996)

      °

Calmeyn D. 1996: Rumbeke Regenbeek 2: Een gemengd lithisch ensemble uit het Mesolithicum en Neolithicum/Bronstijd op de Linkeroever van de Regenbeek in Rumbeke (Gem. Roeselare), 5-32.


°

De Cock S., J. Heim, L. Huysmans, M.C. Van Maercke-Gottigny, M. Rogge & J. Vynckier 1996: Multidisciplinaire onderzoeksresultaten van de Gallo-Romeinse baanpost te Kerkhove (Gem. Avelgem), 33-73.


°

De Cock S. 1996: Het Regionaal Archeologisch Museum van de Scheldevallei te Avelgem-Waarmaarde/Kerkhove officieel geopend op 18 oktober 1996, 74-98.


°

De Cock S., J. Goderis & J. Poblome 1996: Veldactiviteiten van de Vereniging voor Oudheidkundig Bodemonderzoek in West-Vlaanderen over het werkjaar 1996, 99-105.


West-Vlaamse Archaeologica 13 (1997)

      °

Demiddele H. 1997: Dierlijke resten uit middeleeuws Roeselare: Klein Seminarie en Huis Duyvewaardt, 5-86.


°

Goderis J. 1997: Archeologische waarnemingen in de Zuidstraat van 1986 tot 1988, 87-98.


West-Vlaamse Archaeologica 14

ongepubliceerd

      °

Opsteyn L.: Gallo-Romeinse keramiek uit twee afvalkuilen van een noodopgraving te Wervik.


°

De Cock S.: Het Regionaal Archeologisch Museum van de Scheldevallei. - De inrichting


°

Vaneenooge D., J. Termote & J. Van Acker: Het pandhof van het kapittelgebouw van de Sint-Walburgakerk van Veurne. Verkennend archeologisch onderzoek en historisch-topografische aspecten.


West-Vlaamse Archaeologica 15-18

ongepubliceerd

West-Vlaamse Archaeologica 19-20 (2002-2003)

1974-2004 = 30 jaar archeologisch onderzoek in West-Vlaanderen (red. A. Van Doorselaer A. & S. De Cock)

West-Vlaamse Archaeologica 21

ongepubliceerd

West-Vlaamse Archaeologica 22 (2017) bijna uitgeput

Een vergeten tijd gedetecteerd (red. P. Deckers) 

ISBN: 978-90-823694-3-4

      °

Deckers P. 2017: Munten: aanwijzingen voor handel in het vroegmiddeleeuwse kustgebied, 6-13.


°

Deckers P. 2017: Een gouden vingerring: een opmerkelijke grafgift en een belangrijk lichtpunt in een archeologische blinde vlek, 14-20.


°

Deckers P. 2017: Mantelspelden: modieuze kleinoden, 21-31.


°

Deckers P. 2017: Een pronkstuk tussen twee werelden: een zilveren gelijkarmige fibula met filigraandecoratie uit de omgeving van Brugge, 32-40.


°

Deckers P. 2017: Griffioenfibula’s, 41-48.


°

Deckers P. & Fillet R. 2017: Het recht van de sterkste: decoratieve elementen van riemen en paardentuig, 49-59.


°

Van Ham-Meert A., Deckers P., Makarona Ch., Claeys Ph. & Nys K. 2017: XRF: toegang tot een nieuwe dimensie in de archeologische studie van metaalvondsten, 60-65.


°

Deckers P. & Fillet R. 2017: Enkele bedenkingen bij de reconstructietekeningen, 66-74.


°

Redactie: Catalogus, 86-117.


West-Vlaamse Archaeologica 23 (2009) bijna uitgeput

      °

Voorwoord, 3-4.


°

Hoornaert G. 2009: Historische situering van ’t Goet te vrauwenhove en later Sabbe's Hof, 5-10.


°

Swaenepoel R. 2009: Vooronderzoek, 11-12.


°

Goderis J. 2009: Beschrijving van de onderdelen van de aangetroffen funderingen van Zuid naar Noord, 13-27.


°

Demiddele H. 2009: Archeo-ecologisch onderzoek Prins Albertstraat Roeselare, 28-69.


°

Goderis J. 2009: Metaalvondsten op de site Prins Albertstraat Roeselare, 70-73.


°

Goderis J. 2009: Gevonden aardewerk op de site Prins Albertstraat te Roeselare, 74-86.


°

Goderis J. 2009: Belang en besluiten van het archeologisch onderzoek op de site Prins Albertstraat, 87-93.


DOI
DOI
DOI
DOI
DOI
DOI
DOI

West-Vlaamse Archaeologica 24 (2011) uitgeput

      °

Goderis J. 2011: Beveren-Roeselare archeologisch bekeken, 10-19.


°

Naert Ch. 2011: Fossiele vorstwiggen uit de laatste ijstijd te Beveren-Roeselare, 20-22.


°

Demiddele H. 2011: Archeo-Ecologisch onderzoek van een Karolingische waterput gevonden bij de aanleg van de nieuwe ring ten noorden van Roeselare, 23-35.


°

Goderis J. & Ch. Naert 2011: Belangrijke Romeinse vondst in Beveren-Roeselare, 36-38.


°

Goderis J. & H. Hameeuw 2011: Roeselare-Oekene: Archeologisch onderzoek op vondsten uit het Paleolithicum, 40-49.


°

De Wilde B. 2011: Pleistocene zoogdieren uit de kleigroeve van Oekene, 50-56.


°

Naert Ch. 2011: Kryoturbaties uit de laatste ijstijd te Oekene, 57-59.


°

Hameeuw H. 2011: Digitalisering van het archeologisch roerend erfgoed met behulp van 2D+ en 3D technologieën - een casestudie met het archeologisch erfgoed uit Roeselare, 60-68.


DOI
DOI
DOI
DOI
DOI
DOI
DOI
DOI

West-Vlaamse Archaeologica 25 (2015)

Recent Archeologisch onderzoek in West-Vlaanderen (red. H. Hameeuw)

ISBN: 978-90-823694-0-3, paperback €20

      °

Baeteman C. & M. Pieters 2015:, Hoe en waarom het landschap veranderde tijdens de Romeinse periode te Raversijde (Oostende, Belgische kustvlakte), 1-25.


°

Clerbaut T. 2015: Hermafrodiet of niet? Een nieuwe kritische kijk op het Gallo-Romeinse loden altaartje (aedicula) gevonden te Harelbeke, 27-36.


°

Deckers P. 2015: De vroegmiddeleeuwse bewoning van de Vlaamse kustvlakte: van kunstmoeras tot cultuurlandschap, 37-59.


°

Lambrecht G., J. Huyghe, J. Hinsch Mikkelsen, S. Decraemer & D. Verwerft 2015: Van grafheuvel tot begraafplaats: Een grafmonument uit de midden-bronstijd en sporen uit de Merovingische periode op de hedendaagse begraafplaats Hogenakker te Oedelem (Beernem, West-Vlaanderen), 61-81.


°

Verwerft D., G. Lambrecht, J. Huyghe & J. Hinsch Mikkelsen 2015: Op de rand van het prehistorisch en middeleeuws landschap: het archeologisch onderzoek langs de Gentse Steenweg in Sijsele (Damme, West-Vlaanderen), 83-101.


DOI
DOI

West-Vlaamse Archaeologica 26 (2016)

Harken in Roeselaarse Bodem - Een Gallo-Romeinse dakpanoven en zijn omgeving te Roeselare-Haven

(red. T. Clerbaut, J. Goderis & W. Hantson)

ISBN: 978-90-823694-2-7, paperback €20

      °

Declercq K. 2016: Een woordje vooraf.


°

Clerbaut T. 2016: Een Gallo-Romeinse dakpanoven herontdekt, 12-15.


°

Hantson W. 2016: Romeinen in de Mandelvallei, 16-29.


°

Goderis J. 2016: Herinneringen aan de opgravingen in Roeselare-Haven, 30-33.


°

Clerbaut T. & J. Goderis 2016: Van grondspoor tot interpretatie, 34-41.


°

Hantson W. 2016: De vondsten van onder het stof, 42-45.


°

Clerbaut T. 2016: De vondstcollectie in een nieuw kleedje, 46-47.


°

Hameeuw H. 2016: Reflectie van een daktegel, 48-51.


°

Clerbaut T. 2016: Kleine scherven, grote verhalen, 52-55.


°

Clerbaut T. 2016: Het is niet al goud wat blinkt, 56-59.


°

Reniere S. 2016: Stenen getuigen, 60-67.


°

Demiddele H. 2016: Archeozoölogisch onderzoek Roeselare-Haven, 68-73.


°

Deforce K. & T. Clerbaut 2016: Uit het juiste hout gesneden, 74-77.


°

Clerbaut T. 2016: Wat planten ons nog meer vertellen, 78-81.


°

Cosyns P. & T. Clerbaut 2016: Glashelder: enkele opmerkelijke glasvondsten, 82-85.


°

Clerbaut T. 2016: Wat men zelf maakt, maakt men beter?, 86-89.


°

Clerbaut T. 2016: Voor de markt of voor eigen gebruikt, 90-91.


°

Clerbaut T. 2016: Alleen maar Romeinen?, 92-97.


West-Vlaamse Archaeologica 27 (2017)

Onder de RADAR - Archeologie langs de Mandel 2010-2016 (red. W. Hantson)

ISBN: 978-90-823694-1-0, paperback €20

      °

Hantson W. 2017: Voorwoord, iv-vi.


°


°


°


°

Mostert M. 2017: Bewoningsdynamiek rond de Krommebeek, 43-56.


°


°


°

Baeyens N., Beke F., Bracke M., Deconynck J., Dyselinck T., Laloo P. & Verdegem S. 2017: Dwars door Vlaamse Velden, 93-101.


°

Goderis J. & Thoen H. T. 2017: Terra Sigillata opgediept in Roeselare-Haven, 103-116.


°


°


DOI

West-Vlaamse Archaeologica 28 (2022)

De Kusttreek op het raakvlak tussen het heden en het verleden. Recent archeologisch onderzoek in de oostelijke Kustpolders (red. D. Verwerft)

ISBN: 978-90-823694-4-1, paperback €28