WA

WA - West-Vlaamse Archaeologica

West-Vlaamse Archaeologica: Tijdschrift

Uitgever: V.O.B.o.W. vzw

Hoofdredacteur: Hendrik Hameeuw

Redactieraad: Suzanne de Cock - Jozef Goderis - Hendrik Hameeuw - Willem Hantson


Meest recente publicaties

West-Vlaamse Archaeologica 28 (2022)  


"De Kuststreek op het raakvlak tussen het heden en het verleden"   

Recent archeologisch onderzoek in de oostelijke Kustpolders


Redactie: Dieter Verwerft  


ISBN: 978-90-823694-4-1 & D/2022/2762/01 

KOSTPRIJS: € 27,5 (+portkosten)


V.O.B.o.W. vaste en algemene leden krijgen in de loop van 2022 een gratis exemplaar toegestuurd. 

BESTELLEN: westvlaamsearchaeologica@vobow.be

Algemeen


tel: 0497/68 00 32

e-mail: westvlaamsearchaeologica@vobow.be


- Verzenden gebeurt na overschrijving en het betalen van de portkosten

- een selectie van de artikels werd ingescand en als open access aangeboden

West-Vlaamse Archaeologica 1 (1985)


°

Coornaert M. 1985: Een bijdrage tot de historische geografie van het Westvrije, 2-15.


°

Cools E. 1985: De Romeinse kustverdediging van Maritiem Vlaanderen, werkhypothesen voor een systematische prospectie, 16-27.


°

Goderis J. 1985: Recente middeleeuwse bodemvondsten uit de stadskern van Roeselare en uit de nabijheid van de oude Mandelbedding, 28-36.


DOI
DOI
DOI

West-Vlaamse Archaeologica 2 (1986)


Afl. 1      °

Cools E. 1986: Een laatmiddeleeuws bronzen driepootkannetje met dierekop uit Knokke-Heist, 1-2.


°

Crombé Ph. 1986: Een prehistorisch site te Kerkhove (Mesolithicum-Neolithicum), 3-39.


°

Rogge M. & S. De Cock 1986: Een brandrestengraf te Kerkhove - Avelgem, 41-43.


DOI
DOI
DOI

Afl. 2      °

Verhaeghe F. & B. Hillewaert 1986: Een pinakel uit Monnikerede (Oostkerke, Damme), 45-53.


°

Bourgeois J. 1986: Prehistorische bewoning in Brugge: vroege-midden Bronstijd, 55-58.


°

Cools E. 1986: Een fragment van een 'Knight jug' uit Wenduine, 59-60.


°

De Ceunynck R. & J. Termote, m.m.v. M. Van Strydonck 1986: Laat-middeleeuwse veenwinning rond de Moeren, 61-71.


°

Rogge M. & S. De Cock 1986: Overzicht van de voornaamste V.O.B.o.W.-activiteiten in 1985, 73-75.


DOI
DOI
DOI

Afl. 3      °

Hollevoet Y. 1986: Een bronzen Mercuriusbeeldje uit Oudenburg, 77-79.


°

Cools E. et al. 1986: Prospectie en Vondstmeldingen: Ichtegem, Veurne, Aartrijke, 80.


°

De Witte H. 1986: Vondsmelding: Brugge, 80.


°

Cools E. 1986: De "Karolingische Kerk" van Torhout ... een Romeinse wachttoren?, 81-90.


°

Van Acker R. 1986: Prehistorische vondsten ten oosten van Brugge, 91-103.


West-Vlaamse Archaeologica 3 (1987)


Afl. 1      °

De Bruyne M. 1987: Necrologie Jozef Penninck, 2.


°

De Cock S.1987: Het archeologisch onderzoek te Kooigem-Kortrijk, 3-15.


°

Hillewaert B. & Y. Hollevoet 1987: Prospecties en noodonderzoek in het gebied ten noorden van Brugge: activiteitenverslag 1986, 16.


°

Cools E. 1987: In de kuil van de korre: archeologische vondsten uit de Noordzee (1), 17-18.


°

Adriaenssen G., D. Vogelaers & M. Strobbe 1987: De historische polders tussen Damme en Sluis, 19-28.


°

Cools E. & A.D.T. 1987: Vondstberichten: Wenduine, Wilskerke, 28.


°

Goderis J. & J. Termote, m.m.v. R. Putman & M. Soenen 1987: Prospectie en vooronderzoek te Roeselare Bedrijventerrein Haven, 29-36.


Afl. 2      °

De Cock S., M. Rogge & A. Van Doorselaer 1987: Het archeologisch onderzoek te Zerkegem-Jabbeke, 37-54.


°

Cools E. 1987: In de kuil van de korre: Archeologische vondsten uit de Noordzee (2), 54-56.


°

Mertens J. 1987: Het Rijksarchief in het algemeen en in relatie tot de archeologie in het bijzonder, 57-60.


°

Termote J. 1987: De Keltische hoogtenederzetting van Kooigem-Bos. De opgravingscampagne 1986, 61-72.


Afl. 3      °

De Ceunynck R. & Termote J. 1987: Een zoutwinningssite uit de midden-laat-La Tène-periode te Veurne, 73-82.


°

Putman R. & M. Soenen 1987: Midden-Paleolithicum op de Kemmelberg, 83-92.


°

Mars A. & J. Termote 1987: Spaanse majolica in het museum van het Sint-Janshospitaal te Damme, 93-100.


°

Cools E. & M. Pyck 1987: Sporen van middeleeuwse aardewerkproduktie te Ichtegem, 101-103.


°

Cools E. 1987: Vondstmeldingen: Ik ben een oestervorkje kwijt ..., 103.


°

De Witte H. 1987: Vondstmeldingen: Sint-Kruis (Brugge): gepolijste vuurstenen bijl, 103.


West-Vlaamse Archaeologica 4 (1988)


Afl. 1      °

Devriendt H. & J. Termote 1988: Romeinse nederzettingssporen te Roesbrugge-Haringe (gem. Poperinge), 2-8.


°

Cools E. 1988: In Memoriam [prof. em. dr. G. Meersman, O.P.], 8.


°

Cools E. 1988: "Te Thorout maecti, ende de sine, eenen torre int Vlaemsche hout", 9-10.


°

Goderis J. 1988: Prospectie te Roeselare, 10.


°

Termote J. & E. Notebaert 1988: Ieper: stadsarcheologisch onderzoek, 10.


°

Termote J., Fragmenten van Limoges-edelsmeedwerk te Damme, 11-12.


°

De Cock S. & M. Rogge 1988: De V.O.B.o.W.-activiteiten te Kerkhove (Gem. Avelgem) in 1986-87: Romeinse bewoning, 13-19.


°

Cools E. 1988: Baksteenwaar uit het Westvlaams Kustgebied, 20-28.


°

De Witte H. 1988: Opgraving op de Brugse Burg: resten van de Sint-Donaaskerk en de burcht, 29-31.


°

Termote J. & P. Vandamme 1988: Nieuwpoort: onderzoek van de site van de Sint-Laurentiuskerk, 31-32.


°

Termote J. 1988: Ieper: onderzoek van de Leeuwentoren, 32.


Afl. 2      °

Putman R. & M. Soenen 1988: Jong-Paleolithicum en Mesolithicum op de Kemmelberg (Gem. Heuvelland), 33-44.


°

Rogge M. 1988: Een overzicht van de laat-Romeinse vondsten te Kortrijk, 45-54.


°

Termote J. 1988: Een site met walgracht te Leffinge (Gem. Middelkerke), 55-61.


°

Coornaert M. 1988: Bijdrage tot de historisch-geografische ontwikkeling van het middendeel van de Vlaamse kustvlakte, 62-64.


Afl. 3      °

Boncquet P. 1988: Pioniers van de Westvlaamse Archeologie (1): Juliaan Claerhout (1859-1929), 65-75.


°

De Cock S. 1988: Onderzoek van een Gallo-Romeinse villa te Tiegem (Gem. Anzegem), 76-83.


°

Cools E. 1988: Torhout: stand van het vooronderzoek naar de "Karolingische kerk", 84-88.


°

Termote J. & S. Vandenberghe 1988: In de kuil van de korre (3): Laatmiddeleeuwse vondsten uit de Noordzee, 88-89.


°

Termote J.1988: Een gepolijste bijl uit de rand van de Moeren te Houtem (Gem. Veurne), 90-91.


°

Van Doorselaer A. 1988: Zerkegem - Bewoningssporen uit de Vroege Middeleeuwen (aanvulling), 91.


°

Cools E. 1988: Zeg het met coördinaten!, 92-96.


West-Vlaamse Archaeologica 5 (1989) afl.1 uitgeput


Afl. 1      °

Cools E. 1989: Vijftien jaar V.O.B.o.W.: beleid, balans en reorganisatie, 2-4.


°

Van Acker R. 1989: Midden-Neolithicum te Bellegem en Sint-Denijs (Gem. Kortrijk), 5-16.


°

Termote J. 1989: De Leeuwentoren te Ieper. Een bijdrage tot het onderzoek van de Bourgondische stadsversterkingen in Kust-Vlaanderen, 17-29.


°

Van Doorselaer A., S. De Cock & M. Rogge 1989: Sporen van IJzertijd-bewoning op de Kortrijkse CATHO-terreinen, 30-31.


DOI
DOI

Afl. 2      °

Hollevoet Y. 1989: Archeologisch noodonderzoek in de Zeebrugse achterhaven: de Romeinse vondsten, 33-48.


°

Vancouillie E. 1989: Gallo-Romeinse vondsten te Veurne-Beoosterpoort, 49-51.


°

Vandenberghe S. 1989: Laatmiddeleeuwse bronzen tuitkannen, gevonden in Vlaanderen en/of bewaard in Belgische musea en privé-verzamelingen, 52-58.


°

Cools E. 1989: De middeleeuwse vloeren van de kerk van St-Pieters-Banden te Torhout, 59-63.


Afl. 3      °

Verhaeghe F. 1989: Middeleeuwse tuitkannen: metaal, ceramiek en ambachtelijke competitie, 65-83.


°

Hillewaert B. 1989: Recyclage "avant la lettre": Heistse tonnen en putten, 84-87.


°

Warmenbol E. 1989: Pioniers van de Westvlaamse Archeologie (2): Georges Hasse (1880-1956) vorser en verzamelaar, 88-93.


West-Vlaamse Archaeologica 6 (1990)


Afl. 1      °

De Cock S. 1990: Editoriaal, 15 jaar V.O.B.o.W.: Academische Zitting, Kortrijk 24 maart 1990, 2.


°

Vandamme P. 1990: Prehistorische vondsten in Esen (Gem. Diksmuide), 3-12.


°

Rogge M. &  A. Van Doorselaer 1990: Handgevormd aarden vaatwerk uit de Laat-Romeinse en Volksverhuizingstijd in Scheldevallei en Kustgebied, 13-17.


°

Termote J. 1990: Archeologisch onderzoek in en om de Sint-Andreaskerk te Woumen (Gem. Diksmuide), 18-30.


°

Van Acker R. 1990: Groenhove (Gem. Torhout): gepolijste bijl, 31-32.


°

Vanthournout C. 1990: Een Karolingische sceatta gevonden te Werken (Gem. Kortemark), 32.


Afl. 2      °

Warmenbol E. 1990: De Bronstijd en -nijverheid in West-Vlaanderen: een status quaestionis, 33-48.


°

Devliegher L. 1990: Onderzoek van het kasteel van Tillegem (Gem. Brugge, Sint-Michiels), 49-55.


°

Cools E. 1990: Management in het archeologisch onderzoek, 56-58.


°

Van Strydonck E. 1990: AMS: een nieuwe kijk op de staalname voor C-14 dateringen, 59-62.


°

Goderis J. 1990: Silex-werktuigen, gevonden te Roeselare in de jaren zestig, 63-64.


Afl. 3      °

Termote J. 1990: Het stadsarcheologisch onderzoek te Ieper in 1988-1989, 65-78.


°

Ervynck A., W. Van Neer & L. Huysmans 1990: Een eerste blik op de voedselvoorziening in middeleeuws Ieper: de dieren- en plantenresten uit de Lakenhalle, 79-86.


°

Van Doorselaer A. 1990: Twee stukken afkomstig van de Keltische bergvesting op de Kemmelberg opnieuw bekeken: de wagenaspin en een composiet -sierelement, 87-90.


°

Debonne S., J. Termote & K. Wouters 1990: Een Romeinse balans uit Wervik, 91-94.


°

Van Doorselaer A. 1990: In Memoriam Jacques Viérin, 95.


Numismatiek en Archeologie in West-Vlaanderen (red. S. Scheers)

West-Vlaamse Archaeologica 7 (1991)

Afl. 1-2   °

Cools E. 1991: Numismatiek en Archeologie, 2-3.


°

Scheers S. 1991: Keltische munten in West-Vlaanderen, 4-15.


°

Van Heesch J. 1991: Het muntsysteem en de muntcirculatie in de Romeinse tijd aan de hand van enkele Westvlaamse vondsten, 16-30.


°

Scheers S. 1991: De Merovingische munten in West-Vlaanderen, 31-42.


°

Vandenberghe S. 1991: De Karolingische muntslag in West-Vlaanderen, 43-44.


°

Haeck A. 1991: De Middeleeuwse munten in West-Vlaanderen, 45-61.


°

Scheers S. 1991: Het muntwezen in Vlaanderen in de Late Middeleeuwen, 62-66.


°

Scheers S. 1991: Het muntwezen in Vlaanderen in de Moderne Tijden, 67-75.


Afl. 3      °

Mestdagh H. 1991: Micromorfologische studie van mortel-, pleister-, en vloerbetonfragmenten in de Civitas Menapiorum, 77-84.


°

Poblome J. & P. Hellin 1991: Archeologische fantasie en werkelijkheid. Verslag van de opgravingen te Spiere in het najaar van 1989, 85-89.


°

Henning J. 1991: Een zeis uit de Merovingische nederzetting te Kerkhove (gem. Avelgem), 90-96.


°

Van Heeringen R.M. & H. Hendrikse 1991: Nieuw licht op de Maria-verering te Aardenburg in de Middeleeuwen, 97-104.


West-Vlaamse Archaeologica 8 (1992)

Afl. 1      °

Van Doorselaer A. 1992: Balans van 15 jaar V.O.B.o.W.-opgravingen in West-Vlaanderen, 2-30.


Afl. 2      °

De Witte H. 1992: Stadsarcheologisch onderzoek te Brugge. Van Prehistorie tot het ontstaan van de middeleeuwse stad, 33-45.


°

Termote J. & R. Van Acker 1992: Archaeologica uit de Prehistorie, Metaaltijden en de Romeinse periode in en langs de Heidebeek in Roesbrugge-Haringe (Gem. Poperinge), 46-52.


°

Hollevoet Y. 1992: Merovingische huizen - Karolingische waterputten: het archeologisch onderzoek van een vroeg-middeleeuwse nederzetting op het domein van de Hoge Dijken te Roksem (Gem. Oudenburg), 53-58.


°

Mestdagh M. 1992: Een fragment van een Romeinse lemen vloer uit Wenduine (Gem. De Haan), 59-61.


°

Hollevoet Y. & H. Thoen H. 1992: Een vroeg-middeleeuwse pot uit Brugge, 62-64.


Afl. 3      °

Termote J. (red.) 1992: De opgravingsactiviteiten van de Vereniging voor Oudheidkundig Bodemonderzoek in West-Vlaanderen over de jaren 1990, 1991 en 1992, 65-80.


°

De Witte H. 1992: Een gepolijste bijl uit Brugge, 81-82.


°

Termote J. & L. Wouters 1992: Een Romeinse smeedtang uit Wervik, 83-85.


°

Sas K. 1992: Een Romeinse ring met gem uit Raversijde (Oostende), 86-88.


°

Cools E. 1992: Twee merkwaardige fragmenten baksteenwaar uit Wenduine (Gem. De Haan), 89.


°

Cools E. 1992: Het vooronderzoek naar de "Karolingische kerk" te Torhout afgerond, 90.


°

Termote J. 1992: Vondstmeldingen: Kemmel (Gem. Heuvelland), Scherpenberg: gepolijste bijl, 91-92.


°

Crombez E. & J. Termote J. 1992: Vondstmeldingen: Merkem (Gem. Houthulst): fragment van een gepolijste dissel, 91, 93.


°

Termote J. 1992: Vondstmeldingen: Zonnebeke: gepolijste bijl, 91, 93.


West-Vlaamse Archaeologica 9 (1993)

Kemmel - Cassel: De vroegste bewoningsgeschiedenis van de Vlaamse Heuvels (red. Y. Roumegoux & J. Termote)

Afl. 1      °

Bourgeois J. & M. Meganck 1993: Noodonderzoek 1992 op een door luchtfotografie ontdekt site te Kortemark-Koutermolenstraat. Grafheuvels uit de Bronstijd en nederzetting uit de late IJzertijd, 1-10.


°

Termote J. 1993: Het stadsarcheologisch en historisch-topografisch onderzoek in Veurne in de periode 1982 tot 1992, 11-32.


Afl. 2      °

Roumegoux Y., & J. Termote 1993: Ten geleide & Inleiding, 4-5.


°

De Ceunynck R. 1993: De West- en Frans-Vlaamse heuvels, 7-23.


°

Putman R., M. Soenen & G. Tieghem 1993: De Prehistorie, 25-38.


°

Leman-Delerive G. & A. Van Doorselaer 1993: Over Kelten en Belgen. De heuvels in de periode van de Metaaltijden, 39-55.


°

Thoen H. 1993: De zoutproduktie in de IJzertijd en de Romeinse periode, 56-57.


°

Scheers S. 1993: De muntschat van Ledringhem, 48-49.


°

Roumegoux Y., & J. Termote 1993: Op de rand van een Imperium. De Romeinen in de Westhoek, 61-80.


°

Termote J. & A. Verhoeve 1993: De Romeinse Landindeling, 68-69.


Afl. 3      °

De Landtsheer K. (red.), Index op de jaargangen 1-9 (1985-1993), 1-32.


West-Vlaamse Archaeologica 10 (1994)

      °

Deschieter J. 1994: Een Gallo-Romeinse nederzetting te Menen, 5-22.


°

Cools E. 1994: Kustvlaanderen in de Noormannentijd. Historische feiten en archeologische vondsten in hun militaire context, 23-33.


°

Meyns B. 1994: Tractatus de ecclesia Aldenburgensis. Een 11e eeuwse synthese van de geschiedenis van Oudenburg, 34-55.


°

Termote J., A. Vandenbilcke & M. Versavel 1994: Gepolijste bijlen in de Westelijke Kustvlakte van België, 56-60.


°

Goderis J. 1994: Twee Romeinse mesheften gevonden te Roeselare, 61-69.


°

Vandenberghe S. 1994: Drie vroeg-christelijke terracotta*lampen uit de Catacomben van Calictus te Rome in Brugs museumbezit, 70-71.


°

Vandenberghe S. 1994: Aquamanile in de vorm van een vogel gevonden in Zevekote (gem. Gistel), 72-75.


°

De Cock S. & J. Goderis 1994: Veldactiviteiten van de Vereniging voor Oudheidkundig Bodemonderzoek in West-Vlaanderen over de werkjaren 1993 en 1994, 76-80.


West-Vlaamse Archaeologica 11 (1995)

      °

Calmeyn D. 1995: Een Laat-Mesolithisch site op de rechteroever van de Regenbeek in Rumbeke (gem. Roeselare), 5-51.


°

Vancraeynest L., F. De Corte, P. Van Den Haute & H. Thoen 1995: Terra sigillata' uit de verzameling A. Chocqueel (Oostende) doorgelicht met de thermoluminescentie-methode, 52-63.


°

van de redactie 1995: Decreet houdende bescherming van het archeologisch patrimonium (30 juni 1993), 64-82.


°

De Cock S., J. Goderis & J. Termote 1995: Veldactiviteiten van de Vereniging voor Oudheidkundig Bodemonderzoek in West-Vlaanderen over het werkjaar 1995, 76-85.


West-Vlaamse Archaeologica 12 (1996)

      °

Calmeyn D. 1996: Rumbeke Regenbeek 2: Een gemengd lithisch ensemble uit het Mesolithicum en Neolithicum/Bronstijd op de Linkeroever van de Regenbeek in Rumbeke (Gem. Roeselare), 5-32.


°

De Cock S., J. Heim, L. Huysmans, M.C. Van Maercke-Gottigny, M. Rogge & J. Vynckier 1996: Multidisciplinaire onderzoeksresultaten van de Gallo-Romeinse baanpost te Kerkhove (Gem. Avelgem), 33-73.


°

De Cock S. 1996: Het Regionaal Archeologisch Museum van de Scheldevallei te Avelgem-Waarmaarde/Kerkhove officieel geopend op 18 oktober 1996, 74-98.


°

De Cock S., J. Goderis & J. Poblome 1996: Veldactiviteiten van de Vereniging voor Oudheidkundig Bodemonderzoek in West-Vlaanderen over het werkjaar 1996, 99-105.


West-Vlaamse Archaeologica 13 (1997)

      °

Demiddele H. 1997: Dierlijke resten uit middeleeuws Roeselare: Klein Seminarie en Huis Duyvewaardt, 5-86.


°

Goderis J. 1997: Archeologische waarnemingen in de Zuidstraat van 1986 tot 1988, 87-98.


West-Vlaamse Archaeologica 14

ongepubliceerd

      °

Opsteyn L.: Gallo-Romeinse keramiek uit twee afvalkuilen van een noodopgraving te Wervik.


°

De Cock S.: Het Regionaal Archeologisch Museum van de Scheldevallei. - De inrichting


°

Vaneenooge D., J. Termote & J. Van Acker: Het pandhof van het kapittelgebouw van de Sint-Walburgakerk van Veurne. Verkennend archeologisch onderzoek en historisch-topografische aspecten.


West-Vlaamse Archaeologica 15-18

ongepubliceerd

West-Vlaamse Archaeologica 19-20 (2002-2003)

1974-2004 = 30 jaar archeologisch onderzoek in West-Vlaanderen (red. A. van Doorselaer A. & S. De Cock)

West-Vlaamse Archaeologica 21

ongepubliceerd

West-Vlaamse Archaeologica 22 (2017)

Een vergeten tijd gedetecteerd (red. P. Deckers)

ISBN: 978-90-823694-3-4

      °

Deckers P. 2017: Munten: aanwijzingen voor handel in het vroegmiddeleeuwse kustgebied, 6-13.


°

Deckers P. 2017: Een gouden vingerring: een opmerkelijke grafgift en een belangrijk lichtpunt in een archeologische blinde vlek, 14-20.


°

Deckers P. 2017: Mantelspelden: modieuze kleinoden, 21-31.


°

Deckers P. 2017: Een pronkstuk tussen twee werelden: een zilveren gelijkarmige fibula met filigraandecoratie uit de omgeving van Brugge, 32-40.


°

Deckers P. 2017: Griffioenfibula’s, 41-48.


°

Deckers P. & Fillet R. 2017: Het recht van de sterkste: decoratieve elementen van riemen en paardentuig, 49-59.


°

Van Ham-Meert A., Deckers P., Makarona Ch., Claeys Ph. & Nys K. 2017: XRF: toegang tot een nieuwe dimensie in de archeologische studie van metaalvondsten, 60-65.


°

Deckers P. & Fillet R. 2017: Enkele bedenkingen bij de reconstructietekeningen, 66-74.


°

Redactie: Catalogus, 86-117.


West-Vlaamse Archaeologica 23 (2009) bijna uitgeput

      °

Voorwoord, 3-4.


°

Hoornaert G. 2009: Historische situering van ’t Goet te vrauwenhove en later Sabbe's Hof, 5-10.


°

Swaenepoel R. 2009: Vooronderzoek, 11-12.


°

Goderis J. 2009: Beschrijving van de onderdelen van de aangetroffen funderingen van Zuid naar Noord, 13-27.


°

Demiddele H. 2009: Archeo-ecologisch onderzoek Prins Albertstraat Roeselare, 28-69.


°

Goderis J. 2009: Metaalvondsten op de site Prins Albertstraat Roeselare, 70-73.


°

Goderis J. 2009: Gevonden aardewerk op de site Prins Albertstraat te Roeselare, 74-86.


°

Goderis J. 2009: Belang en besluiten van het archeologisch onderzoek op de site Prins Albertstraat, 87-93.


DOI
DOI
DOI
DOI
DOI
DOI
DOI

West-Vlaamse Archaeologica 24 (2011) uitgeput

      °

Goderis J. 2011: Beveren-Roeselare archeologisch bekeken, 10-19.


°

Naert Ch. 2011: Fossiele vorstwiggen uit de laatste ijstijd te Beveren-Roeselare, 20-22.


°

Demiddele H. 2011: Archeo-Ecologisch onderzoek van een Karolingische waterput gevonden bij de aanleg van de nieuwe ring ten noorden van Roeselare, 23-35.


°

Goderis J. & Ch. Naert 2011: Belangrijke Romeinse vondst in Beveren-Roeselare, 36-38.


°

Goderis J. & H. Hameeuw 2011: Roeselare-Oekene: Archeologisch onderzoek op vondsten uit het Paleolithicum, 40-49.


°

De Wilde B. 2011: Pleistocene zoogdieren uit de kleigroeve van Oekene, 50-56.


°

Naert Ch. 2011: Kryoturbaties uit de laatste ijstijd te Oekene, 57-59.


°

Hameeuw H. 2011: Digitalisering van het archeologisch roerend erfgoed met behulp van 2D+ en 3D technologieën - een casestudie met het archeologisch erfgoed uit Roeselare, 60-68.


DOI
DOI
DOI
DOI
DOI
DOI
DOI
DOI

West-Vlaamse Archaeologica 25 (2015)

Recent Archeologisch onderzoek in West-Vlaanderen (red. H. Hameeuw)

ISBN: 9789082369403

      °

Baeteman C. & M. Pieters 2015:, Hoe en waarom het landschap veranderde tijdens de Romeinse periode te Raversijde (Oostende, Belgische kustvlakte), 1-25.


°

Clerbaut T. 2015: Hermafrodiet of niet? Een nieuwe kritische kijk op het Gallo-Romeinse loden altaartje (aedicula) gevonden te Harelbeke, 27-36.


°

Deckers P. 2015: De vroegmiddeleeuwse bewoning van de Vlaamse kustvlakte: van kunstmoeras tot cultuurlandschap, 37-59.


°

Lambrecht G., J. Huyghe, J. Hinsch Mikkelsen, S. Decraemer & D. Verwerft 2015: Van grafheuvel tot begraafplaats: Een grafmonument uit de midden-bronstijd en sporen uit de Merovingische periode op de hedendaagse begraafplaats Hogenakker te Oedelem (Beernem, West-Vlaanderen), 61-81.


°

Verwerft D., G. Lambrecht, J. Huyghe & J. Hinsch Mikkelsen 2015: Op de rand van het prehistorisch en middeleeuws landschap: het archeologisch onderzoek langs de Gentse Steenweg in Sijsele (Damme, West-Vlaanderen), 83-101.


DOI
DOI

West-Vlaamse Archaeologica 26 (2016)

Harken in Roeselaarse Bodem - Een Gallo-Romeinse dakpanoven en zijn omgeving te Roeselare-Haven

(red. T. Clerbaut, J. Goderis & W. Hantson)

ISBN: 9789082369427

      °

Declercq K. 2016: Een woordje vooraf.


°

Clerbaut T. 2016: Een Gallo-Romeinse dakpanoven herontdekt, 12-15.


°

Hantson W. 2016: Romeinen in de Mandelvallei, 16-29.


°

Goderis J. 2016: Herinneringen aan de opgravingen in Roeselare-Haven, 30-33.


°

Clerbaut T. & J. Goderis 2016: Van grondspoor tot interpretatie, 34-41.


°

Hantson W. 2016: De vondsten van onder het stof, 42-45.


°

Clerbaut T. 2016: De vondstcollectie in een nieuw kleedje, 46-47.


°

Hameeuw H. 2016: Reflectie van een daktegel, 48-51.


°

Clerbaut T. 2016: Kleine scherven, grote verhalen, 52-55.


°

Clerbaut T. 2016: Het is niet al goud wat blinkt, 56-59.


°

Reniere S. 2016: Stenen getuigen, 60-67.


°

Demiddele H. 2016: Archeozoölogisch onderzoek Roeselare-Haven, 68-73.


°

Deforce K. & T. Clerbaut 2016: Uit het juiste hout gesneden, 74-77.


°

Clerbaut T. 2016: Wat planten ons nog meer vertellen, 78-81.


°

Cosyns P. & T. Clerbaut 2016: Glashelder: enkele opmerkelijke glasvondsten, 82-85.


°

Clerbaut T. 2016: Wat men zelf maakt, maakt men beter?, 86-89.


°

Clerbaut T. 2016: Voor de markt of voor eigen gebruikt, 90-91.


°

Clerbaut T. 2016: Alleen maar Romeinen?, 92-97.


West-Vlaamse Archaeologica 27 (2017)

Onder de RADAR - Archeologie langs de Mandel 2010-2016 (red. W. Hantson)

ISBN: 978-90-823694-1-0

      °

Hantson W. 2017: Voorwoord, iv-vi.


°


°


°


°

Mostert M. 2017: Bewoningsdynamiek rond de Krommebeek, 43-56.


°


°


°

Baeyens N., Beke F., Bracke M., Deconynck J., Dyselinck T., Laloo P. & Verdegem S. 2017: Dwars door Vlaamse Velden, 93-101.


°

Goderis J. & Thoen H. T. 2017: Terra Sigillata opgediept in Roeselare-Haven, 103-116.


°


°


DOI

West-Vlaamse Archaeologica 28 (2022)

De Kusttreek op het raakvlak tussen het heden en het verleden. Recent archeologisch onderzoek in de oostelijke Kustpolders (red. D. Verwerft)

ISBN: 978-90-823694-4-1

      °

Hameeuw H.: Ten Geleide, iv.


°

Verwerft D., J. Hinsch Mikkelsen 2022: Voorwoord, vi-x.


°

Verwerft D., G. Noens, A. Van Baelen, J. Sergant, G. Lambrecht, F. Roelens, J. Hinsch Mikkelsen 2022: Het prehistorisch landschap onder de oostelijke Kustpolders, 1-14.


°

Verwerft D., R. Van Belle, J. Huyghe, W. De Clercq 2022: De zee geeft, de zee neemt: De ontdekking van een Romeinse nederzetting op het strand van De Haan, 15-26.


°

Verwerft D., J. Hinsch Mikkelsen, J. Huyghe, M. De Koninck, W. De Clercq 2022: Duin en zee, veen en zout: Sporen van Romeinse bewoning en zoutproductie op een Pleistocene donk langs de Zonnebloemweg in Dudzele (Brugge), 27-45.


°

Mortier M., D. Verwerft, J. Huyghe, J. Hinsch Mikkelsen 2022: De Beuckemaere-molen langs de Kemele: de confrontatie tussen landschapshistorisch en archeologisch onderzoek aan de Zeevaartstraat in Lissewege (Brugge), 47-66.


°

Lambrecht G., Verwerft D., F. Roelens, J. Huyghe, J. Mikkelsen, S. Decraemer 2022: Eeuwenlang boeren langs de Fonteinestraat te Ramskapelle (Knokke-Heist), 67-81.


°

Verwerft D., C. Kletke, F. Roelens 2022: De berging en identificatie van stoffelijke resten van de Slag om het Molentje in Damme, 83-92.


West-Vlaamse Archaeologica Monografieën III (1987) uitgeput

De Kemmelberg: een Keltische bergvestiging (red. A. Vandoorselaer, R. Putman, K. Van der Gucht, F. Janssens)


DOI