RAMS

RAMS

Regionaal Archeologisch Museum a/d Schelde

"Het Regionaal Archeologisch Museum a/d Schelde (RAMS) herbergt de grootste collectie archeologische vondsten uit het West-Vlaamse deel van de Scheldevallei. Het focust op objecten die dateren uit de Steentijden, over de Romeinen tot de tijd van de Merovingers."Elke 2de zondag van de maand is het RAMS open, helemaal GRATIS!


telkens om 15u gratis rondleiding


Het RAMS ligt sinds 1996 aan de rand van een waterwinningsgebeid waarop van de jaren 1970 tot 1990 intensief op de archeologische site Kerkhove-Kouter opgravingen werden verricht. De ontdekkingen vanop deze opgraving staan centraal in de RAMS, ze worden verder gesitueerd in een ruimer archeologisch, historisch en geografisch kader aan de hand van recente vondsten en onderzoek afkomstig van diverse archelogische sites gelegen in de brede regio van de Scheldevallei.


Als tweede pijler beschikt het RAMS over een archeologisch depot en studiecentrum waar de fysieke vondsten en de opgravingsdocumenten van een 30-tal archeologische sites afkomstig uit gans West-Vlaanderen bewaard worden. 

3D modellen van archeologische vondsten te bezichtigen in het RAMS

Voor onderzoek kunnen studenten, geïnteresseerden en professionals steeds toegang krijgen tot zowel het depot, de opgravingsdocumenten als de tentoongestelde stukken. Het RAMS streeft ernaar om in samenspraak met de collectiebeheerder hierrond een open beleid te voeren. Een deel van de collectie kan ook via onze online databank geconsulteerd worden.


Ligging & Contact


Rijtstraat 4

8581 Avelgem-Waarmaarde


0497/68.00.32

museum@vobow.be


twitter: @ArchMuseumRAMS

 


Openingstijden


Vrij bezoek elke 2de zondag van de maand: 12u - 17u30, met telkens om 15u een gratis rondleiding.


Op afspraak: 0497/68.00.32 of museum@vobow.be