Activiteiten

Vanuit haar opdracht is de V.O.B.o.W. in de eerste plaats actief in het oudheidkundig bodemonderzoek in West-Vlaanderen. Dit vertaalt zich in de meeste gevallen tot archeologisch onderzoek van reeds opgegraven contexten en/of vondsten.


Naast dit specifiek onderzoek richt de V.O.B.o.W. ook regelmatig onder deskundige begeleiding excursies in. Deze staan zowel open voor leden als niet-leden van de vzw. Zij zorgen ervoor dat het oudheidkundig bodemondoek in West-Vlaanderen in een bredere context geplaatst kan worden. Deze excursies hebben ook tot doel de deelnemers een inzicht te geven op het archeologisch en cultureel patrimonium van West-Vlaanderen en ver daarbuiten.

Eerst volgende activiteit(en):

 

woensdag 11 mei 2022

Boekvoorstelling West-Vlaamse Archaeologica 28: De kuststreek op het raakvlak tussen het heden en het verleden. Recent archeologisch onderzoek in de oostelijke kustpolders

waar: Speelmanskapel, Beenhouwersstraat, Brugge

wanneer: 20u

programma:


  • Intro (Hendrik Hameeuw)
  • Romeins zout (Michiel Dekoninck)
  • De studie van ommelopers en archeologisch onderzoek (Marijke Mortier)
  • De Slag om het Molentje (Dieter Verwerft)


Georganiseerd samen met Raakvlak, BEEN vzw en V.O.B.o.W.


Raakvlak biedt een drankje aan, met achteraf extra gelegenheid tot consumeren aan de bar van BEEN vzw (zelfde locatie)

 


donderdag 19 mei 2022

Lezing Willem Hantson:10 jaar archeologie onder RADAR: nieuwe inzichten uit archeologisch onderzoek rond de Mandelvallei


Sinds 2011 volgt IOED RADAR het archeologisch onderzoek op in de Mandel-regio. Ruim 10 jaar later kunnen we terugblikken op de karrenvracht aan gegevens dat op deze manier werd verzameld. Tijd dus voor een lezing met een archeologisch update van het beeld hoe deze regio in het verleden bewoond en geƫxploiteerd werd. Wist je bijvoorbeeld dat de Mandelvallei vroeger een dicht bebost gebied was en beken de levensaders van de regio vormden?Maakt deel uit van het Vlaamse aanbod tijdens de Archeologiedagen


vrijdag 20 mei 2022

Lezing Willem Hantson:10 jaar archeologie onder RADAR: nieuwe inzichten uit archeologisch onderzoek rond de Mandelvallei


Sinds 2011 volgt IOED RADAR het archeologisch onderzoek op in de Mandel-regio. Ruim 10 jaar later kunnen we terugblikken op de karrenvracht aan gegevens dat op deze manier werd verzameld. Tijd dus voor een lezing met een archeologisch update van het beeld hoe deze regio in het verleden bewoond en geƫxploiteerd werd. Wist je bijvoorbeeld dat de Mandelvallei vroeger een dicht bebost gebied was en beken de levensaders van de regio vormden?


  • @Site Vancoillie (Statiestraat 181, 8810 Lichtervelde), 20u
  • Organisatie: V.O.B.o.W. vzw, Heemkundige Kring Karel van de Poele, Davidsfonds Lichtervelde en IOED RADAR
  • Interesse om deel te nemen? registreren via info@vobow.be 


Maakt deel uit van het Vlaamse aanbod tijdens de Archeologiedagen


 

Verslagen van de excursies en andere activiteiten worden steevast opgesteld en gepubliceerd in de West-Vlaamse Archeokrant (WAK), via de webpagina van de WAK kunnen deze zodra ze gepubliceerd werden online geconsulteerd worden.