Activiteiten

Vanuit haar opdracht is de V.O.B.o.W. in de eerste plaats actief in het oudheidkundig bodemonderzoek in West-Vlaanderen. Dit vertaalt zich in de meeste gevallen tot archeologisch onderzoek van reeds opgegraven contexten en/of vondsten.


Naast dit specifiek onderzoek richt de V.O.B.o.W. ook regelmatig onder deskundige begeleiding excursies in. Deze staan zowel open voor leden als niet-leden van de vzw. Zij zorgen ervoor dat het oudheidkundig bodemondoek in West-Vlaanderen in een bredere context geplaatst kan worden. Deze excursies hebben ook tot doel de deelnemers een inzicht te geven op het archeologisch en cultureel patrimonium van West-Vlaanderen en ver daarbuiten.

Reeds voor 2024 voorbij:


  • Archeologoedagen - Lezing: Pieter Poubus - Cunstwercker in Caerte door Dr. Jan Trachet (zaterdag 25 mei, te Roeselare)
  • Archeologiedagen - Determineer mijn archeologische vondst! zondag 26 mei, te RAMS - Waarmaarde)


Eerst volgende activiteit(en):

 

Bult in Zicht!

Rondreizende tentoonstelling

zondag 25 augustus (nog te bepalen) 


Naar aanleiding van de het synthese-onderzoek gepubliceerd in SYNTAR 17 werden dankzij de provincies Oost- en West-Vlaanderen de resultaten verwerkt tot een reizende tentoonstelling. Ontdek er de fascinerende wereld van mottekastelen! Deze middeleeuwse versterkingen uit aarde en hout waren het statussymbool van de adel en hadden vaak een belangrijke militaire betekenis.

 

De V.O.B.o.W. zal deze tentoonstelling met gidsbeurt bezoeken te Roeselare (Kunst en Erfgoedhuis Ter Posterie - Ooststraat 35 – 8800 Roeselare)


Inschrijving & info via info@vobow.be

Verslagen van de excursies en andere activiteiten worden steevast opgesteld en gepubliceerd in de West-Vlaamse Archeokrant (WAK), via de webpagina van de WAK kunnen deze zodra ze gepubliceerd werden online geconsulteerd worden.