Activiteiten

Vanuit haar opdracht is de V.O.B.o.W. in de eerste plaats actief in het oudheidkundig bodemonderzoek in West-Vlaanderen. Dit vertaalt zich in de meeste gevallen tot archeologisch onderzoek van reeds opgegraven contexten en/of vondsten.


Naast dit specifiek onderzoek richt de V.O.B.o.W. ook regelmatig onder deskundige begeleiding excursies in. Deze staan zowel open voor leden als niet-leden van de vzw. Zij zorgen ervoor dat het oudheidkundig bodemondoek in West-Vlaanderen in een bredere context geplaatst kan worden. Deze excursies hebben ook tot doel de deelnemers een inzicht te geven op het archeologisch en cultureel patrimonium van West-Vlaanderen en ver daarbuiten.

Eerst volgende activiteit(en):

 

Zaterdag 10 december 2022: BEZOEK OPGRAVING 'GIF MO GOAZE'


Archeologen onderzochten in 2014-2016 het traject van de aardgasleiding die Fluxys dwars door West-Vlaanderen aanlegde. Dit leverde op archeologisch vlak talrijke nieuwe sites en inzichten op. De honderden pagina’s aan rapporten en de duizenden vondsten zijn nu samengebald in de reizende tentoonstelling ‘Gif mo Goaze. 80 km archeologie dwars door West-Vlaanderen’ (www.midwest.be/gif-mo-goaze). Van 12 november tot en met 11 december 2022 houdt ze halt in de Christus Koningkerk te Sleihage (Diksmuidsesteenweg 95-97, 8830 Hooglede).

 

Op zaterdag 10 december om 14u zal archeoloog Willem Hantson (IOED RADAR) een rondleiding geven op de tentoonstelling, exclusief voor V.O.B.o.W-leden. De toegang is gratis, parkeren kan op de parking voor de kerk (Dikmuidsesteenweg 95-97, 8830 Hooglede).

 

Verslagen van de excursies en andere activiteiten worden steevast opgesteld en gepubliceerd in de West-Vlaamse Archeokrant (WAK), via de webpagina van de WAK kunnen deze zodra ze gepubliceerd werden online geconsulteerd worden.