Activiteiten

Vanuit haar opdracht is de V.O.B.o.W. in de eerste plaats actief in het oudheidkundig bodemonderzoek in West-Vlaanderen. Dit vertaalt zich in de meeste gevallen tot archeologisch onderzoek van reeds opgegraven contexten en/of vondsten.


Naast dit specifiek onderzoek richt de V.O.B.o.W. ook regelmatig onder deskundige begeleiding excursies in. Deze staan zowel open voor leden als niet-leden van de vzw. Zij zorgen ervoor dat het oudheidkundig bodemondoek in West-Vlaanderen in een bredere context geplaatst kan worden. Deze excursies hebben ook tot doel de deelnemers een inzicht te geven op het archeologisch en cultureel patrimonium van West-Vlaanderen en ver daarbuiten.

Eerst volgende activiteit(en):

 

Archeologoedagen

Lezing: Pieter Poubus - Cunstwercker in Caerte


zaterdag 25 mei 2024: 10u30

door Dr. Jan Trachet (UGent, Vakgroep Archeologie)


Archeoloog Dr. Jan Trachet voert ons rond in de ‘geschilderde kaart van het Brugse Vrije’ die Schilder-cartograaf Pieter Pourbus in 1571 afleverde. Door haar schaal, afmetingen en details gunt ze ons een unieke blik op het West-Vlaamse (kust)landschap van de 16de eeuw, een schakelpunt in de geschiedenis. Jan Trachet bestudeerde de kaart intensief binnen zijn postdoctoraal onderzoek en gaat met deze lezing dieper in op de topografische inhoud van de kaart en het cartografisch productieproces. Niet te missen!


Vooraf inschrijven verplicht


Activiteit: Deelname gratis

Na de lezing, gratis drankje


Locatie: Sint-Jozefskerk te Deken de Saegherplein 14, 8800 Roeselare


Inschrijving en verder info: Uit in Vlaanderen


Archeologiedagen

Determineer mijn archeologische vondst!


zondag 26 mei 2024: 10u - 17u


Heb je iets archeologische ontdekt in je tuin, op zolder of elders, en je wilt weten wat het is. Kom langs en we doen ons best te achterhalen wat het is en wat het ons over het verleden vertelt.


Kom met je object naar het RAMS en wij achterhalen wat het is!


Activiteit: Deelname gratis


Locatie: RAMS te Rijtstraat 4, 8581Waarmaarde (Avelgem)


Verder info: Uit in Vlaanderen


Heraldische kaart van het Brugse Vrije (Pieter Poubus - 1561-1571)

Pieter Pourbus-Musea Brugge - Groeningemuseum / LUKAS - Art in Flanders (photographic reproduction), CCO via wikipedia

Verslagen van de excursies en andere activiteiten worden steevast opgesteld en gepubliceerd in de West-Vlaamse Archeokrant (WAK), via de webpagina van de WAK kunnen deze zodra ze gepubliceerd werden online geconsulteerd worden.