digitalltegoare

Digit all tegoare

vorderingen project a/h RAMS

Digit all tegoare (2022-2023) focust op zes historische museale collecties van uitzonderlijke archeologische sleutelsites uit West-Vlaanderen, opgegraven in de jaren 1950-90. Hoofddoel betreft hun volledige gestandaardiseerde digitale registratie. Dit voorkomt (verder) informatieverlies en maaktze doorzoekbaar voor zowel fundamenteel als innovatief toekomstig onderzoek en/ofvoor hedendaagse publiekswerking. De resultaten worden online toegankelijk via Erfgoedinzicht en Wikimedia. De aangepakte collecties zijn: Kemmelberg, Kooigembos, Duinenabdij-aardewerk, Damme-aardewerk, Kerkhove-Kouter, Ieper-Termote. 

Digit-all tegoare wordt door de Vlaamse Overheid gefinancierd binnen het kader van Cultureel erfgoed: projectsubsidie inhaalbeweging digitale collectiedata.  


Met het project Digit all tegoare werken de partners in 2022 en 2023 aan de registratie van zes museale archeologische collecties in Zuid-West-Vlaanderen. Deze collecties worden bewaard op vier locaties: Erfgoeddepot DEPOTYZE (Ieper), Trezoor (Kortrijk), RAMS (Avelgem) en Abdijmuseum Ten Duinen (Koksijde).  


De digitale registraties gebeuren door een team van jobstudenten, stagestudenten en vrijwilligers, geco√∂rdineerd door een projectmedewerker en aangestuurd door de collectiehouders en medewerkers van de betrokken partners: Zuidwest, Abdijmuseum Ten Duinen, CO7, erfgoeddepot Trezoor, gemeente Heuvelland, Vereniging voor Oudheidkundig Bodemonderzoek West-Vlaanderen en Yper Museum. Deze registratie van historische archeologische collecties gaat hand in hand met het systematisch herverpakken volgens de gangbare standaarden. Tijdens de registratie worden alle archeologische stukken gedefinieerd volgens de meest recente thesauri en typologische standaarden. 

Opstart van het project, eerste afspraken en bespreking administratieve aanpak, finetuning financieel plan rekening houdend met lichte vermindering van gevraagd vs toegekend budget, samenstelling van Stuurgroep en contacten met meemoo.

Eind december 2021, begin 2022

Na lancering vacature voor projectmedewerker en aanwervingsprocedure start Jan Verlaet als drijvende kracht voor ons project, welkom bij het team!

April 2022

Kick-off met het volledige team te Abdijmuseum Ten Duinen (Koksijde), vacatures voor jobstudenten zijn gelanceerd, zomerplanning wordt overlopen, finetuning van ingestlijsten, bepalen thesauri.

Mei 2022

Overleg met Jean Luc Putman, sinds deccenia bezieler van de historische Kemmelberg-opgravingen en erbij sinds het eeste uur in de jaren 1960. Afstemmen hoe de archiefen voor de digitalisering van nut kunnen zijn & hoe de aanwezige labels goed interpreteren en lezen.  

Juni 2022

Eind Juni 2022

Op vrijdag 24 juni wordt de collectie Kemmelberg overgebracht naar het Erfgoeddepot DEPOTYZE, deze zal daar gedigitaliseerd en herverpakt worden. Dank aan Joline Depaepe, Jan Verlaet en Hendrik Hameeuw.

Aanvang van de digitaliseringsactiviteiten op drie locaties (Erfgoeddepot DEPOTYZE, Abdijmuseum ten Duinen en RAMS). Gans de zomer zullen een tiental jobstudenten samen met de projectmedewerker en de collectiebeheerders ter plaatse aan het werk zijn. Te RAMS worden eerst de archelogische collecties Kooigembos en daarna Kerkhove-Kouter onder handen genomen.  

Juli-Augustus 2022

Expertendag Metaaltijden - Om de registratie van de archelogische collecties van de Kemmelberg en Kooigembos beter te ondersteunen en perfect op elkaar af te stemmen komen in de DEPOTYZE experten uit het Vlaamse veld samen om er stapsgewijs de terminologie rond de typologie en materialiteit van het aardewerk te bespreken en vast te leggen. 

Februari 2023

Start van de tweede campagne in de zomer van 2023. Er wordt verdergewerkt op de collectie Kerkhove-Kouter en waar dat nodig bleek na kwaliteitscontroles van de data, worden er verbeteringen aangebacht in de collectie Kooigembos. 


Juli 2023

Als stageopdracht maakt UGent studente archeologie een wikipedia pagina voor de site Kerkhove-Kouter. Daarbij worden er maximaal links gelegd met de front-end van het Collectie Managment Systeem van Adlib/Axiell Collections: Erfgoedinzicht.be, waar een groot aantal archeologische objecten van deze site gepubliceerd staan na digitalisering binnen Digit all tegoare.

September 2023

Publicatie van artikel "Digit all Tegoare: zes museale archeologische collecties digitaal doorgrond" in West-Vlaamse Archaeologica 2023. De gevolgde methodiek en een overzicht van alle betrokken collecties wordt er in uit de doeken gedaan. 

December 2023

Publicatie van selectie Kemmelwaar uit de collecties erfgoeddepot Trezoor en RAMS van de archelogische sites Kemmelberg en Kooigembos via Wikimedia Commons. Dit betreft een test uitgevoerd binnen het Digit al Tegoare project. Op basis hiervan willen we in de toekomst nog meer inzetten op het onsluiten van dit type data via een variatie aan platformen. 

Januari 2024

Binnen het Digit all Tegoare project werden er vanuit het RAMS duizenden archeologische objecten gedigitaliseerd en herverpakt. Uiteindelijk kloppen we af op een ongelofelijke: Kemmelberg 3856 nieuwe records, goed voor verwerking 30.242 artefacten; Kooigembos: 8808 nieuwe records, goed voor verwerking 4499 artefacten en Kerkhove-Kouter: 3338 nieuwe records, goed voor verwerking 9414 artefacten. Alle record worden opgeladen binnen het Collectie Managment Systeem Adlib/Axiell Collections en een selctie ervan wordt onsloten via de front-end van dit systeem: Erfgoedinzicht.be.

Januari 2024