WA

WA - West-Vlaamse Archaeologica

West-Vlaamse Archaeologica: Tijdschrift

Uitgever: V.O.B.o.W. vzw

Hoofdredacteur: Hendrik Hameeuw

Redactieraad: Suzanne de Cock - Jozef Goderis - Hendrik Hameeuw - Willem Hantson

 

Meest recente publicaties

West-Vlaamse Archaeologica 27 (2017)

 

"Onder de RADAR - Archeologie langs de Mandel 2010-2016"

 

Redactie: Willem Hantson

 

ISBN: 978-90-823694-1-0 & D/2017/2762/02

KOSTPRIJS: € 15 (+portkosten)

 

V.O.B.o.W. vaste en algemene leden krijgen in de loop van 2018 een gratis exemplaar toegestuurd.

BESTELLEN: westvlaamsearchaeologica@vobow.be

West-Vlaamse Archaeologica 26 (2016)

 

Catalogus bij de tentoonstelling:

 

"Harken in Roeselaarse Bodem - Een Gallo-Romeinse dakpanoven en zijn omgeving te Roeselare-Haven"

 

Redactie: Tim Clerbaut, Jozef Goderis & Willem Hantson

 

ISBN: 9789082369427 & D/2016/2762/01

KOSTPRIJS: € 15 (+portkosten)

 

V.O.B.o.W. vaste en algemene leden krijgen een gratis exemplaar toegestuurd.

BESTELLEN: westvlaamsearchaeologica@vobow.be

Algemeen

 

tel: 0497/68 00 32

e-mail: westvlaamsearchaeologica@vobow.be

 

- Verzenden gebeurt na overschrijving en het betalen van de portkosten

- een selectie van de artikels werd ingescand en als open access aangeboden

West-Vlaamse Archaeologica 1 (1985)

 

°

Coornaert M. 1985: Een bijdrage tot de historische geografie van het Westvrije, 2-15.

 

°

Cools E. 1985: De Romeinse kustverdediging van Maritiem Vlaanderen, werkhypothesen voor een systematische prospectie, 16-27.

 

°

Goderis J. 1985: Recente middeleeuwse bodemvondsten uit de stadskern van Roeselare en uit de nabijheid van de oude Mandelbedding, 28-36.

 

DOI
DOI
DOI

West-Vlaamse Archaeologica 2 (1986)

 

Afl. 1 °

Cools E. 1986: Een laatmiddeleeuws bronzen driepootkannetje met dierekop uit Knokke-Heist, 1-2.

 

°

Crombé Ph. 1986: Een prehistorisch site te Kerkhove (Mesolithicum-Neolithicum), 3-39.

 

°

Rogge M. & S. De Cock 1986: Een brandrestengraf te Kerkhove - Avelgem, 41-43.

 

DOI
DOI
DOI

Afl. 2 °

Verhaeghe F. & B. Hillewaert 1986: Een pinakel uit Monnikerede (Oostkerke, Damme), 45-53.

 

°

Bourgeois J. 1986: Prehistorische bewoning in Brugge: vroege-midden Bronstijd, 55-58.

 

°

Cools E. 1986: Een fragment van een 'Knight jug' uit Wenduine, 59-60.

 

°

De Ceunynck R. & J. Termote, m.m.v. M. Van Strydonck 1986: Laat-middeleeuwse veenwinning rond de Moeren, 61-71.

 

°

Rogge M. & S. De Cock 1986: Overzicht van de voornaamste V.O.B.o.W.-activiteiten in 1985, 73-75.

 

DOI
DOI
DOI
DOI

Afl. 3 °

Hollevoet Y. 1986: Een bronzen Mercuriusbeeldje uit Oudenburg, 77-79.

 

°

Cools E. et al. 1986: Prospectie en Vondstmeldingen: Ichtegem, Veurne, Aartrijke, 80.

 

°

De Witte H. 1986: Vondsmelding: Brugge, 80.

 

°

Cools E. 1986: De "Karolingische Kerk" van Torhout ... een Romeinse wachttoren?, 81-90.

 

°

Van Acker R. 1986: Prehistorische vondsten ten oosten van Brugge, 91-103.

 

West-Vlaamse Archaeologica 3 (1987)

 

Afl. 1 °

De Bruyne M. 1987: Necrologie Jozef Penninck, 2.

 

°

De Cock S.1987: Het archeologisch onderzoek te Kooigem-Kortrijk, 3-15.

 

°

Hillewaert B. & Y. Hollevoet 1987: Prospecties en noodonderzoek in het gebied ten noorden van Brugge: activiteitenverslag 1986, 16.

 

°

Cools E. 1987: In de kuil van de korre: archeologische vondsten uit de Noordzee (1), 17-18.

 

°

Adriaenssen G., D. Vogelaers & M. Strobbe 1987: De historische polders tussen Damme en Sluis, 19-28.

 

°

Cools E. & A.D.T. 1987: Vondstberichten: Wenduine, Wilskerke, 28.

 

°

Goderis J. & J. Termote, m.m.v. R. Putman & M. Soenen 1987: Prospectie en vooronderzoek te Roeselare Bedrijventerrein Haven, 29-36.

 

Afl. 2 °

De Cock S., M. Rogge & A. Van Doorselaer 1987: Het archeologisch onderzoek te Zerkegem-Jabbeke, 37-54.

 

°

Cools E. 1987: In de kuil van de korre: Archeologische vondsten uit de Noordzee (2), 54-56.

 

°

Mertens J. 1987: Het Rijksarchief in het algemeen en in relatie tot de archeologie in het bijzonder, 57-60.

 

°

Termote J. 1987: De Keltische hoogtenederzetting van Kooigem-Bos. De opgravingscampagne 1986, 61-72.

 

Afl. 3 °

De Ceunynck R. & Termote J. 1987: Een zoutwinningssite uit de midden-laat-La Tène-periode te Veurne, 73-82.

 

°

Putman R. & M. Soenen 1987: Midden-Paleolithicum op de Kemmelberg, 83-92.

 

°

Mars A. & J. Termote 1987: Spaanse majolica in het museum van het Sint-Janshospitaal te Damme, 93-100.

 

°

Cools E. & M. Pyck 1987: Sporen van middeleeuwse aardewerkproduktie te Ichtegem, 101-103.

 

°

Cools E. 1987: Vondstmeldingen: Ik ben een oestervorkje kwijt ..., 103.

 

°

De Witte H. 1987: Vondstmeldingen: Sint-Kruis (Brugge): gepolijste vuurstenen bijl, 103.

 

West-Vlaamse Archaeologica 4 (1988)

 

Afl. 1 °

Devriendt H. & J. Termote 1988: Romeinse nederzettingssporen te Roesbrugge-Haringe (gem. Poperinge), 2-8.

 

°

Cools E. 1988: In Memoriam [prof. em. dr. G. Meersman, O.P.], 8.

 

°

Cools E. 1988: "Te Thorout maecti, ende de sine, eenen torre int Vlaemsche hout", 9-10.

 

°

Goderis J. 1988: Prospectie te Roeselare, 10.

 

°

Termote J. & E. Notebaert 1988: Ieper: stadsarcheologisch onderzoek, 10.

 

°

Termote J., Fragmenten van Limoges-edelsmeedwerk te Damme, 11-12.

 

°

De Cock S. & M. Rogge 1988: De V.O.B.o.W.-activiteiten te Kerkhove (Gem. Avelgem) in 1986-87: Romeinse bewoning, 13-19.

 

°

Cools E. 1988: Baksteenwaar uit het Westvlaams Kustgebied, 20-28.

 

°

De Witte H. 1988: Opgraving op de Brugse Burg: resten van de Sint-Donaaskerk en de burcht, 29-31.

 

°

Termote J. & P. Vandamme 1988: Nieuwpoort: onderzoek van de site van de Sint-Laurentiuskerk, 31-32.

 

°

Termote J. 1988: Ieper: onderzoek van de Leeuwentoren, 32.

 

Afl. 2 °

Putman R. & M. Soenen 1988: Jong-Paleolithicum en Mesolithicum op de Kemmelberg (Gem. Heuvelland), 33-44.

 

°

Rogge M. 1988: Een overzicht van de laat-Romeinse vondsten te Kortrijk, 45-54.

 

°

Termote J. 1988: Een site met walgracht te Leffinge (Gem. Middelkerke), 55-61.

 

°

Coornaert M. 1988: Bijdrage tot de historisch-geografische ontwikkeling van het middendeel van de Vlaamse kustvlakte, 62-64.

 

Afl. 3 °

Boncquet P. 1988: Pioniers van de Westvlaamse Archeologie (1): Juliaan Claerhout (1859-1929), 65-75.

 

°

De Cock S. 1988: Onderzoek van een Gallo-Romeinse villa te Tiegem (Gem. Anzegem), 76-83.

 

°

Cools E. 1988: Torhout: stand van het vooronderzoek naar de "Karolingische kerk", 84-88.

 

°

Termote J. & S. Vandenberghe 1988: In de kuil van de korre (3): Laatmiddeleeuwse vondsten uit de Noordzee, 88-89.

 

°

Termote J.1988: Een gepolijste bijl uit de rand van de Moeren te Houtem (Gem. Veurne), 90-91.

 

°

Van Doorselaer A. 1988: Zerkegem - Bewoningssporen uit de Vroege Middeleeuwen (aanvulling), 91.

 

°

Cools E. 1988: Zeg het met coördinaten !, 92-96.

 

West-Vlaamse Archaeologica 5 (1989) afl.1 uitgeput

 

Afl. 1 °

Cools E. 1989: Vijftien jaar V.O.B.o.W.: beleid, balans en reorganisatie, 2-4.

 

°

Van Acker R. 1989: Midden-Neolithicum te Bellegem en Sint-Denijs (Gem. Kortrijk), 5-16.

 

°

Termote J. 1989: De Leeuwentoren te Ieper. Een bijdrage tot het onderzoek van de Bourgondische stadsversterkingen in Kust-Vlaanderen, 17-29.

 

°

Van Doorselaer A., S. De Cock & M. Rogge 1989: Sporen van IJzertijd-bewoning op de Kortrijkse CATHO-terreinen, 30-31.

 

DOI
DOI

Afl. 2 °

Hollevoet Y. 1989: Archeologisch noodonderzoek in de Zeebrugse achterhaven: de Romeinse vondsten, 33-48.

 

°

Vancouillie E. 1989: Gallo-Romeinse vondsten te Veurne-Beoosterpoort, 49-51.

 

°

Vandenberghe S. 1989: Laatmiddeleeuwse bronzen tuitkannen, gevonden in Vlaanderen en/of bewaard in Belgische musea en privé-verzamelingen, 52-58.

 

°

Cools E. 1989: De middeleeuwse vloeren van de kerk van St-Pieters-Banden te Torhout, 59-63.

 

Afl. 3 °

Verhaeghe F. 1989: Middeleeuwse tuitkannen: metaal, ceramiek en ambachtelijke competitie, 65-83.

 

°

Hillewaert B. 1989: Recyclage "avant la lettre": Heistse tonnen en putten, 84-87.

 

°

Warmenbol E. 1989: Pioniers van de Westvlaamse Archeologie (2): Georges Hasse (1880-1956) vorser en verzamelaar, 88-93.

 

West-Vlaamse Archaeologica 6 (1990)

 

Afl. 1 °

De Cock S. 1990: Editoriaal, 15 jaar V.O.B.o.W.: Academische Zitting, Kortrijk 24 maart 1990, 2.

 

°

Vandamme P. 1990: Prehistorische vondsten in Esen (Gem. Diksmuide), 3-12.

 

°

Rogge M. & A. Van Doorselaer 1990: Handgevormd aarden vaatwerk uit de Laat-Romeinse en Volksverhuizingstijd in Scheldevallei en Kustgebied, 13-17.

 

°

Termote J. 1990: Archeologisch onderzoek in en om de Sint-Andreaskerk te Woumen (Gem. Diksmuide), 18-30.

 

°

Van Acker R. 1990: Groenhove (Gem. Torhout): gepolijste bijl, 31-32.

 

°

Vanthournout C. 1990: Een Karolingische sceatta gevonden te Werken (Gem. Kortemark), 32.

 

Afl. 2 °

Warmenbol E. 1990: De Bronstijd en -nijverheid in West-Vlaanderen: een status quaestionis, 33-48.

 

°

Devliegher L. 1990: Onderzoek van het kasteel van Tillegem (Gem. Brugge, Sint-Michiels), 49-55.

 

°

Cools E. 1990: Management in het archeologisch onderzoek, 56-58.

 

°

Van Strydonck E. 1990: AMS: een nieuwe kijk op de staalname voor C-14 dateringen, 59-62.

 

°

Goderis J. 1990: Silex-werktuigen, gevonden te Roeselare in de jaren zestig, 63-64.

 

Afl. 3 °

Termote J. 1990: Het stadsarcheologisch onderzoek te Ieper in 1988-1989, 65-78.

 

°

Ervynck A., W. Van Neer & L. Huysmans 1990: Een eerste blik op de voedselvoorziening in middeleeuws Ieper: de dieren- en plantenresten uit de Lakenhalle, 79-86.

 

°

Van Doorselaer A. 1990: Twee stukken afkomstig van de Keltische bergvesting op de Kemmelberg opnieuw bekeken: de wagenaspin en een composiet -sierelement, 87-90.

 

°

Debonne S., J. Termote & K. Wouters 1990: Een Romeinse balans uit Wervik, 91-94.

 

°

Van Doorselaer A. 1990: In Memoriam Jacques Viérin, 95.

 

Numismatiek en Archeologie in West-Vlaanderen (red. S. Scheers)

West-Vlaamse Archaeologica 7 (1991)

Afl. 1-2 °

Cools E. 1991: Numismatiek en Archeologie, 2-3.

 

°

Scheers S. 1991: Keltische munten in West-Vlaanderen, 4-15.

 

°

Van Heesch J. 1991: Het muntsysteem en de muntcirculatie in de Romeinse tijd aan de hand van enkele Westvlaamse vondsten, 16-30.

 

°

Scheers S. 1991: De Merovingische munten in West-Vlaanderen, 31-42.

 

°

Vandenberghe S. 1991: De Karolingische muntslag in West-Vlaanderen, 43-44.

 

°

Haeck A. 1991: De Middeleeuwse munten in West-Vlaanderen, 45-61.

 

°

Scheers S. 1991: Het muntwezen in Vlaanderen in de Late Middeleeuwen, 62-66.

 

°

Scheers S. 1991: Het muntwezen in Vlaanderen in de Moderne Tijden, 67-75.

 

Afl. 3 °

Mestdagh H. 1991: Micromorfologische studie van mortel-, pleister-, en vloerbetonfragmenten in de Civitas Menapiorum, 77-84.

 

°

Poblome J. & P. Hellin 1991: Archeologische fantasie en werkelijkheid. Verslag van de opgravingen te Spiere in het najaar van 1989, 85-89.

 

°

Henning J. 1991: Een zeis uit de Merovingische nederzetting te Kerkhove (gem. Avelgem), 90-96.

 

°

Van Heeringen R.M. & H. Hendrikse 1991: Nieuw licht op de Maria-verering te Aardenburg in de Middeleeuwen, 97-104.

 

West-Vlaamse Archaeologica 8 (1992)

Afl. 1 °

Van Doorselaer A. 1992: Balans van 15 jaar V.O.B.o.W.-opgravingen in West-Vlaanderen, 2-30.

 

Afl. 2 °

De Witte H. 1992: Stadsarcheologisch onderzoek te Brugge. Van Prehistorie tot het ontstaan van de middeleeuwse stad, 33-45.

 

°

Termote J. & R. Van Acker 1992: Archaeologica uit de Prehistorie, Metaaltijden en de Romeinse periode in en langs de Heidebeek in Roesbrugge-Haringe (Gem. Poperinge), 46-52.

 

°

Hollevoet Y. 1992: Merovingische huizen - Karolingische waterputten: het archeologisch onderzoek van een vroeg-middeleeuwse nederzetting op het domein van de Hoge Dijken te Roksem (Gem. Oudenburg), 53-58.

 

°

Mestdagh M. 1992: Een fragment van een Romeinse lemen vloer uit Wenduine (Gem. De Haan), 59-61.

 

°

Hollevoet Y. & H. Thoen H. 1992: Een vroeg-middeleeuwse pot uit Brugge, 62-64.

 

Afl. 3 °

Termote J. (red.) 1992: De opgravingsactiviteiten van de Vereniging voor Oudheidkundig Bodemonderzoek in West-Vlaanderen over de jaren 1990, 1991 en 1992, 65-80.

 

°

De Witte H. 1992: Een gepolijste bijl uit Brugge, 81-82.

 

°

Termote J. & L. Wouters 1992: Een Romeinse smeedtang uit Wervik, 83-85.

 

°

Sas K. 1992: Een Romeinse ring met gem uit Raversijde (Oostende), 86-88.

 

°

Cools E. 1992: Twee merkwaardige fragmenten baksteenwaar uit Wenduine (Gem. De Haan), 89.

 

°

Cools E. 1992: Het vooronderzoek naar de "Karolingische kerk" te Torhout afgerond, 90.

 

°

Termote J. 1992: Vondstmeldingen: Kemmel (Gem. Heuvelland), Scherpenberg: gepolijste bijl, 91-92.

 

°

Crombez E. & J. Termote J. 1992: Vondstmeldingen: Merkem (Gem. Houthulst): fragment van een gepolijste dissel, 91, 93.

 

°

Termote J. 1992: Vondstmeldingen: Zonnebeke: gepolijste bijl, 91, 93.

 

West-Vlaamse Archaeologica 9 (1993)

Afl. 1 °

Bourgeois J. & M. Meganck 1993: Noodonderzoek 1992 op een door luchtfotografie ontdekt site te Kortemark-Koutermolenstraat. Grafheuvels uit de Bronstijd en nederzetting uit de late IJzertijd, 1-10.

 

°

Termote J. 1993: Het stadsarcheologisch en historisch-topografisch onderzoek in Veurne in de periode 1982 tot 1992, 11-32.

 

Kemmel - Cassel: De vroegste bewoningsgeschiedenis van de Vlaamse Heuvels (red. Y. Roumegoux & J. Termote)

Afl. 2 °

Roumegoux Y., & J. Termote 1993: Ten geleide & Inleiding, 4-5.

 

°

De Ceunynck R. 1993: De West- en Frans-Vlaamse heuvels, 7-23.

 

°

Putman R., M. Soenen & G. Tieghem 1993: De Prehistorie, 25-38.

 

°

Leman-Delerive G. & A. Van Doorselaer 1993: Over Kelten en Belgen. De heuvels in de periode van de Metaaltijden, 39-55.

 

°

Thoen H. 1993: De zoutproduktie in de IJzertijd en de Romeinse periode, 56-57.

 

°

Scheers S. 1993: De muntschat van Ledringhem, 48-49.

 

°

Roumegoux Y., & J. Termote 1993: Op de rand van een Imperium. De Romeinen in de Westhoek, 61-80.

 

°

Termote J. & A. Verhoeve 1993: De Romeinse Landindeling, 68-69.

 

Afl. 3 °

De Landtsheer K. (red.), Index op de jaargangen 1-9 (1985-1993), 1-32.

 

°

Deschieter J. 1994: Een Gallo-Romeinse nederzetting te Menen, 5-22.

 

°

Cools E. 1994: Kustvlaanderen in de Noormannentijd. Historische feiten en archeologische vondsten in hun militaire context, 23-33.

 

°

Meyns B. 1994: Tractatus de ecclesia Aldenburgensis. Een 11e eeuwse synthese van de geschiedenis van Oudenburg, 34-55.

 

°

Termote J., A. Vandenbilcke & M. Versavel 1994: Gepolijste bijlen in de Westelijke Kustvlakte van België, 56-60.

 

°

Goderis J. 1994: Twee Romeinse mesheften gevonden te Roeselare, 61-69.

 

°

Vandenberghe S. 1994: Drie vroeg-christelijke terracotta*lampen uit de Catacomben van Calictus te Rome in Brugs museumbezit, 70-71.

 

°

Vandenberghe S. 1994: Aquamanile in de vorm van een vogel gevonden in Zevekote (gem. Gistel), 72-75.

 

°

De Cock S. & J. Goderis 1994: Veldactiviteiten van de Vereniging voor Oudheidkundig Bodemonderzoek in West-Vlaanderen over de werkjaren 1993 en 1994, 76-80.

 

West-Vlaamse Archaeologica 10 (1994)

West-Vlaamse Archaeologica 11 (1995)

°

Calmeyn D. 1995: Een Laat-Mesolithisch site op de rechteroever van de Regenbeek in Rumbeke (gem. Roeselare), 5-51.

 

°

Vancraeynest L., F. De Corte, P. Van Den Haute & H. Thoen 1995: Terra sigillata' uit de verzameling A. Chocqueel (Oostende) doorgelicht met de thermoluminescentie-methode, 52-63.

 

°

van de redactie 1995: Decreet houdende bescherming van het archeologisch patrimonium (30 juni 1993), 64-82.

 

°

De Cock S., J. Goderis & J. Termote 1995: Veldactiviteiten van de Vereniging voor Oudheidkundig Bodemonderzoek in West-Vlaanderen over het werkjaar 1995, 76-85.

 

West-Vlaamse Archaeologica 12 (1996)

°

Calmeyn D. 1996: Rumbeke Regenbeek 2: Een gemengd lithisch ensemble uit het Mesolithicum en Neolithicum/Bronstijd op de Linkeroever van de Regenbeek in Rumbeke (Gem. Roeselare), 5-32.

 

°

De Cock S., J. Heim, L. Huysmans, M.C. Van Maercke-Gottigny, M. Rogge & J. Vynckier 1996: Multidisciplinaire onderzoeksresultaten van de Gallo-Romeinse baanpost te Kerkhove (Gem. Avelgem), 33-73.

 

°

De Cock S. 1996: Het Regionaal Archeologisch Museum van de Scheldevallei te Avelgem-Waarmaarde/Kerkhove officieel geopend op 18 oktober 1996, 74-98.

 

°

De Cock S., J. Goderis & J. Poblome 1996: Veldactiviteiten van de Vereniging voor Oudheidkundig Bodemonderzoek in West-Vlaanderen over het werkjaar 1996, 99-105.

 

West-Vlaamse Archaeologica 13 (1997)

°

Demiddele H. 1997: Dierlijke resten uit middeleeuws Roeselare: Klein Seminarie en Huis Duyvewaardt, 5-86.

 

°

Goderis J. 1997: Archeologische waarnemingen in de Zuidstraat van 1986 tot 1988, 87-98.

 

West-Vlaamse Archaeologica 14

ongepubliceerd

°

Opsteyn L.: Gallo-Romeinse keramiek uit twee afvalkuilen van een noodopgraving te Wervik.

 

°

De Cock S.: Het Regionaal Archeologisch Museum van de Scheldevallei. - De inrichting

 

°

Vaneenooge D., J. Termote & J. Van Acker: Het pandhof van het kapittelgebouw van de Sint-Walburgakerk van Veurne. Verkennend archeologisch onderzoek en historisch-topografische aspecten.

 

West-Vlaamse Archaeologica 15-18

ongepubliceerd

West-Vlaamse Archaeologica 19-20 (2002-2003)

1974-2004 = 30 jaar archeologisch onderzoek in West-Vlaanderen (red. A. van Doorselaer A. & S. De Cock)

West-Vlaamse Archaeologica 21

ongepubliceerd

West-Vlaamse Archaeologica 22 (2017)

Een vergeten tijd gedetecteerd (red. P. Deckers)

ISBN: 978-90-823694-3-4

°

Deckers P. 2017: Munten: aanwijzingen voor handel in het vroegmiddeleeuwse kustgebied, 6-13.

 

°

Deckers P. 2017: Een gouden vingerring: een opmerkelijke grafgift en een belangrijk lichtpunt in een archeologische blinde vlek, 14-20.

 

°

Deckers P. 2017: Mantelspelden: modieuze kleinoden, 21-31.

 

°

Deckers P. 2017: Een pronkstuk tussen twee werelden: een zilveren gelijkarmige fibula met filigraandecoratie uit de omgeving van Brugge, 32-40.

 

°

Deckers P. 2017: Griffioenfibula’s, 41-48.

 

°

Deckers P. & Fillet R. 2017: Het recht van de sterkste: decoratieve elementen van riemen en paardentuig, 49-59.

 

°

Van Ham-Meert A., Deckers P., Makarona Ch., Claeys Ph. & Nys K. 2017: XRF: toegang tot een nieuwe dimensie in de archeologische studie van metaalvondsten, 60-65.

 

°

Deckers P. & Fillet R. 2017: Enkele bedenkingen bij de reconstructietekeningen, 66-74.

 

°

Redactie: Catalogus, 86-117.

 

West-Vlaamse Archaeologica 23 (2007)

°

Hoornaert G. 2007: Historische situering van ’t Goet te vrauwenhove en later Sabbe's Hof, 5.

 

°

Swaenepoel R. & J. Goderis 2007: ‘t Goet te vrauwenhove: Historisch overzicht, 6-8.

 

°

Swaenepoel R. 2007:Vooronderzoek in 2002, 9-12.

 

°

Goderis J. 2007: Beschrijving van de onderdelen van de aangetroffen funderingen van zuid naar noord, 13-27.

 

°

Demiddele H. 2007: Archeo-ecologisch onderzoek Prins Albertstraat Roeselare, 28-69.

 

°

Goderis J. 2007: Metaalvondsten op de site Prins Albertstraat Roeselare, 70-73.

 

°

Goderis J. 2007: Gevonden aardewerk op de site Prins Albertstraat te Roeselare, 74-86.

 

°

Goderis J. 2007: Belang en besluiten van het archeologisch onderzoek op de site Prins Albertstraat, 87-93.

 

West-Vlaamse Archaeologica 24 (2011) uitgeput

°

Goderis J. 2011: Beveren-Roeselare archeologisch bekeken, 10-19.

 

°

Naert Ch. 2011: Fossiele vorstwiggen uit de laatste ijstijd te Beveren-Roeselare, 20-22.

 

°

Demiddele H. 2011: Archeo-Ecologisch onderzoek van een Karolingische waterput gevonden bij de aanleg van de nieuwe ring ten noorden van Roeselare, 23-35.

 

°

Goderis J. & Ch. Naert 2011: Belangrijke Romeinse vondst in Beveren-Roeselare, 36-38.

 

°

Goderis J. & H. Hameeuw 2011: Roeselare-Oekene: Archeologisch onderzoek op vondsten uit het Paleolithicum, 40-49.

 

°

De Wilde B. 2011: Pleistocene zoogdieren uit de kleigroeve van Oekene, 50-56.

 

°

Naert Ch. 2011: Kryoturbaties uit de laatste ijstijd te Oekene, 57-59.

 

°

Hameeuw H. 2011: Digitalisering van het archeologisch roerend erfgoed met behulp van 2D+ en 3D technologieën - een casestudie met het archeologisch erfgoed uit Roeselare, 60-68.

 

DOI
DOI
DOI
DOI
DOI
DOI
DOI
DOI

West-Vlaamse Archaeologica 25 (2015)

Recent Archeologisch onderzoek in West-Vlaanderen (red. H. Hameeuw)

ISBN: 9789082369403

°

Baeteman C. & M. Pieters 2015:, Hoe en waarom het landschap veranderde tijdens de Romeinse periode te Raversijde (Oostende, Belgische kustvlakte), 1-25.

 

°

Clerbaut T. 2015: Hermafrodiet of niet? Een nieuwe kritische kijk op het Gallo-Romeinse loden altaartje (aedicula) gevonden te Harelbeke, 27-36.

 

°

Deckers P. 2015: De vroegmiddeleeuwse bewoning van de Vlaamse kustvlakte: van kunstmoeras tot cultuurlandschap, 37-59.

 

°

Lambrecht G., J. Huyghe, J. Hinsch Mikkelsen, S. Decraemer & D. Verwerft 2015: Van grafheuvel tot begraafplaats: Een grafmonument uit de midden-bronstijd en sporen uit de Merovingische periode op de hedendaagse begraafplaats Hogenakker te Oedelem (Beernem, West-Vlaanderen), 61-81.

 

°

Verwerft D., G. Lambrecht, J. Huyghe & J. Hinsch Mikkelsen 2015: Op de rand van het prehistorisch en middeleeuws landschap: het archeologisch onderzoek langs de Gentse Steenweg in Sijsele (Damme, West-Vlaanderen), 83-101.

 

DOI
DOI

West-Vlaamse Archaeologica 26 (2016)

Harken in Roeselaarse Bodem - Een Gallo-Romeinse dakpanoven en zijn omgeving te Roeselare-Haven

(red. T. Clerbaut, J. Goderis & W. Hantson)

ISBN: 9789082369427

°

Declercq K. 2016: Een woordje vooraf.

 

°

Clerbaut T. 2016: Een Gallo-Romeinse dakpanoven herontdekt, 12-15.

 

°

Hantson W. 2016: Romeinen in de Mandelvallei, 16-29.

 

°

Goderis J. 2016: Herinneringen aan de opgravingen in Roeselare-Haven, 30-33.

 

°

Clerbaut T. & J. Goderis 2016: Van grondspoor tot interpretatie, 34-41.

 

°

Hantson W. 2016: De vondsten van onder het stof, 42-45.

 

°

Clerbaut T. 2016: De vondstcollectie in een nieuw kleedje, 46-47.

 

°

Hameeuw H. 2016: Reflectie van een daktegel, 48-51.

 

°

Clerbaut T. 2016: Kleine scherven, grote verhalen, 52-55.

 

°

Clerbaut T. 2016: Het is niet al goud wat blinkt, 56-59.

 

°

Reniere S. 2016: Stenen getuigen, 60-67.

 

°

Demiddele H. 2016: Archeozoölogisch onderzoek Roeselare-Haven, 68-73.

 

°

Deforce K. & T. Clerbaut 2016: Uit het juiste hout gesneden, 74-77.

 

°

Clerbaut T. 2016: Wat planten ons nog meer vertellen, 78-81.

 

°

Cosyns P. & T. Clerbaut 2016: Glashelder: enkele opmerkelijke glasvondsten, 82-85.

 

°

Clerbaut T. 2016: Wat men zelf maakt, maakt men beter?, 86-89.

 

°

Clerbaut T. 2016: Voor de markt of voor eigen gebruikt, 90-91.

 

°

Clerbaut T. 2016: Alleen maar Romeinen?, 92-97.

 

West-Vlaamse Archaeologica 27 (2017)

Onder de RADAR - Archeologie langs de Mandel 2010-2016 (red. W. Hantson)

ISBN: 978-90-823694-1-0

°

Hantson W. 2017: Voorwoord, iv-vi.

 

°

Mestdagh B. 2017: Romeinen in de Spanjestraat te Oostnieuwkerke, 1-9.

 

°

Deconynck J. 2017: Proefsleuven leggen eeuwenlange activiteiten rond de Haandeput te Meulebeke bloot, 11-25.

 

°

Deconynck J. 2017: Romeinse en middeleeuwse bewoning langs de Onledebeek te Roeselare, 27-41.

 

°

Mostert M. 2017: Bewoningsdynamiek rond de Krommebeek, 43-56.

 

°

Bruyninckx T. 2017: Ingelmunster - Nijverheidstraat: Kleine opgraving, grote verrassingen, 57-84.

 

°

Verdegem S. & Van Goidsenhoven W. 2017: Moet er nog houtskool zijn? Kolenbranders langs de Honzebrouckstraat te Hooglede, 85-92.

 

°

Baeyens N., Beke F., Bracke M., Deconynck J., Dyselinck T., Laloo P. & Verdegem S. 2017: Dwars door Vlaamse Velden, 93-101.

 

°

Goderis J. & Thoen H. T. 2017: Terra Sigillata opgediept in Roeselare-Haven, 103-116.

 

°

Demoen D. 2017: De archeologische projecten van BAAC in de RADAR-regio, 117-129.

 

°

Bibliografisch overzicht van het archeologisch veldwerk in de RADAR-regio 2010-2016, 132-136.

 

DOI