Roeselare Zilverberg - V.O.B.o.W. - WAR - Houtbouw -  midden Nieuwe Steentijd ( 2290-2130 v. Chr.) - Foto J. Jozef GoderisBezoek aan het archeologisch park van Malagne la Gallo-Romaine - Foto Ch. PeeneRoeselare Prins Albertstraat - Schuin metselwerk aan de trap van de voutekamer in de hoeve Sabbe's hof ( 18de - 19de eeuw ) - Foto J. GoderisRoeselare Ring Noord - Karolingische waterput - Foto Ch. Naert


 

 

 

Home

V.O.B.o.W is een provinciale vereniging die door waakzaamheid, noodopgravingen en systematisch bodemonderzoek de oudheidkundige waarden in West-Vlaanderen wil redden.

V.O.B.o.W  publiceert consequent de onderzoeksresultaten van de vereniging en geeft onderzoeksprojecten in en/of over West-Vlaanderen de kans resultaten te publiceren. Dit zowel via de West-Vlaamse Archeokrant (WAK), de West-Vlaamse Archaeologica (WA), als via thema gebonden publicaties.

V.O.B.o.W beheert wetenschappelijk gedocumenteerde archeologische collecties van talloze opgravingsprojecten uit het verleden. Het onderhoudt contacten met groeperingen, instellingen en openbare diensten binnen het betreffende veld, met het oog op een gecoördineerde wetenschappelijke samenwerking; en het beheert een archeologisch museum en depot te Avelgem.

Jaarlijk organiseert het een prgramma met excursies, lezingen en tentoonstellingen.

Actua

Video vanop de opgravingen te Kerkhove

GIF op basis van Portable Light Dome beelden van de KU Leuven

RH92-11-WP4

MUSEUM

Regionaal Archeologisch Museum van de Scheldevallei 

N I E U W S


Online database van virtuele archeologische objecten

Tentoonstelling
Harken in Roeselaarse Bodem
WAK
november 2015
  Copyright © Vereniging voor Oudheidkundig Bodemonderzoek in West-Vlaanderen, vzw.
Reacties op de inhoud: Jozef Goderis
Realisatie: Hendrik Hameeuw | Laatste wijziging: 14 december 2015
URL: http://www.vobow.be