Activiteiten

Vanuit haar opdracht is de V.O.B.o.W. in de eerste plaats actief in het oudheidkundig bodemonderzoek in West-Vlaanderen. Dit vertaalt zich in de meeste gevallen tot archeologisch onderzoek van reeds opgegraven contexten en/of vondsten.

 

Naast dit specifiek onderzoek richt de V.O.B.o.W. ook regelmatig onder deskundige begeleiding excursies in. Deze staan zowel open voor leden als niet-leden van de vzw. Zij zorgen ervoor dat het oudheidkundig bodemondoek in West-Vlaanderen in een bredere context geplaatst kan worden. Deze excursies hebben ook tot doel de deelnemers een inzicht te geven op het archeologisch en cultureel patrimonium van West-Vlaanderen en ver daarbuiten.

Eerst volgende activiteit(en):

 

16 november 2017: Boekvoorstelling WA 27, lezingen en opening tentoonstelling 'Ondergronds Ingelmunster' (programma)

 

 

Verslagen van de excursies en andere activiteiten worden steevast opgesteld en gepubliceerd in de West-Vlaamse Archeokrant (WA), via de webpagina van de WAK kunnen deze zodra ze gepubliceerd werden online geconsulteerd worden.