RAMS

RAMS

Regionaal Archeologisch Museum a/d Schelde

"Het Regionaal Archeologisch Museum a/d Schelde (RAMS) herbegt de grootste collectie archeologische vondsten uit het West-Vlaamse deel van de Scheldevallei. Het focust op objecten die dateren uit het Paleolithicum, over de Romeinen tot de tijd van de Merovingers."

Het RAMS ligt sinds 1996 aan de rand van het waterwinningsgebeid te Kerkhove waarop van de jaren 1970 tot 1990 intensief op een archeologische site opgravingen werden verricht. De ontdekkingen vanop deze opgraving staan centraal in de RAMS, ze worden verder gesitueerd in een ruimer archeologisch, historisch en geografisch kader aan de hand van recent vondsten en onderzoek afkomstig van diverse sites gelegen in de brede regio van de scheldevallei.

 

Naast het museum beschikt het RAMS ook over een unieke openlucht visualisatie van twee grondplannen van gebouwen uit de Romeinse periode. Ze werden ingepland op de originele vondstplaats en op ware grootte. Het betreffen een houtbouw uit de 1ste eeuw n.Chr. en een 3de eeuwse steenbouw.

 

Als derde pijler beschikt het RAMS over een archeologisch depot en studiecentrum waar de fysieke vondsten en de opgravingsdocumenten van een 25-tal archeologische sites afkomstig uit gans West-Vlaanderen bewaard worden.

Voorbeeld van een vondst te bekijken in het RAMS: een Romeinse daktichel met daarin afdrukken van een hondenpoot, origine: opgravingen te Kerkhove.

Ligging & Contact

 

Rijtstraat 4

8581 Avelgem-Waarmaarde

tel 0497/68.00.32

museum@vobow.be

Openingstijden

 

Vrij bezoek elke tweede zondag van de maand: 13u - 17u30

 

Op afspraak: 0497/68.00.32 of museum@vobow.be